Foto: Harris A. Ewing, Wikipedia

Foto: Harris A. Ewing, Wikipedia

Etisk Råd advarer kraftigt mod en ny eksperimentel behandling med et lægemiddel baseret på skimmelsvamp, der kan være giftigt.

En række danske læger har over de seneste år udtrykt interesse for at anvende et nyt medikament til behandling af en lang række infektionssygdomme. Der er tale om det såkaldte penicillin, der blev opdaget af en skotsk bakterieforsker for blot 16 år siden. Men Etisk Råd er imidlertid stærkt skeptisk over for det nye svampemiddel, som de kræver forbudt, indtil nogle andre har sørget for, at dets langtidseffekter er blevet bedre belyst.

Svampe kan være farlige
Jørgen Birkmark, der er billedkunstner og formand for Etisk Råd, forklarer hvorfor man mener, at det er nødvendigt med et forbud mod penicillin:

“Vi har at gøre med noget, der er udvundet af en form for svampe, hvilket i sig selv er betænkeligt. For alle ved, at svampe tit kan være giftige, også selvom de er meget små, som tilfældet åbenbart er med de svampe, man putter ind i penicillin-pillerne.”

“Desuden er den nye behandling primært blevet afprøvet på tyske soldater i den igangværende verdenskrig, og tilsyneladende er en del af dem døde alligevel. Men selv hvis man antager, at det virker, bør man nok spørge sig selv, om man ønsker at indføre en type medicin, der kan bære et medansvar for, at verdenskrigen varer længere end ellers,” fortsætter han og understreger, at man heller ikke ved, om medicinen har samme effekt på mennesker, der ikke er nazister.

Afviser bagstræb
En lang række læger har i deres ønske om at anvende behandlingen gjort gældende, at den vil kunne redde en lang række menneskeliv, og at modstand derfor vil være både skadeligt og bagstræberisk. Men den indvending afviser næstformand i Etisk Råd, professor i teologi Mads Madsen, pure.

“Selvfølgelig vil vi ikke modsætte os fremskridt, det er klart. Men man skal gøre sig klart, at vi har at gøre med en nærmest uprøvet behandling, som ingen kender de langsigtede konsekvenser af. Derfor mener jeg, at det ansvarlige vil være, at vi lader alle de andre gøre brug af dette præparat først, og så kan vi evaluere resultaterne og overveje, om midlet er sikkert nok, engang i løbet af foråret 2032,” siger han.