Foto: Volurol, Bigstock

Foto: Volurol, Bigstock

Mange mindreårige er penge-ubalancerede og oplever, at deres lommepenge ikke stemmer overens med, hvad de føler, at de har behov for. Derfor vil regeringen nu tillade mindreårige at optage kviklån.

Mange mennesker er penge-ubalancerede. Det vil sige, at de oplever et misforhold mellem det beløb, de har til rådighed, og det beløb, de føler behov for at bruge. De må derfor ty til banker og andre virksomheder, som tilbyder dem at optage lån. Især er de såkaldte kviklån en stor hjælp, da det med dem er muligt at opnå hurtig lindring.

For at benytte disse tilbud skal man være fyldt 18 år, og det er et problem, mener såvel politikere som eksperter. Socialminister Astrid Krag (S) foreslår derfor, at man fjerner grænsen for, hvornår det er tilladt at optage lån.

“Ofte opdager man tidligt i livet, nogle allerede i børnehavealderen, at de penge, man får af ens forældre, slet ikke stemmer overens med det, man føler behov for at købe. Det giver sår på sjælen og får mange til at føle sig forkerte, fordi det desværre stadig er udbredt at mene, at man ikke må bruge flere penge, end man har,” siger hun.

Forældet, planøkonomisk tankegang
Psykolog Benita Corfitzen er glad for udsigten til, at penge-ubalancerede børn kan optage lån. Hun er selv penge-ubalanceret og oplevede en stigende fremmedgørelse, efterhånden som hun blev ældre og bevidst om privatøkonomi.

“De fleste er desværre stadig prægede af en forældet, planøkonomisk tankegang om, at det er en dårlig ting at havne i bundløs gæld for at kunne udleve sit behov for at forbruge. Derfor oplever de fleste penge-ubalancerede mennesker fordømmelse og marginalisering, og det er noget, der begynder allerede i barndommen,” siger Corfitzen og tilføjer, at hun mener, at åbningen for, at børn kan optage kviklån, er et skridt på vejen, men ikke tilstrækkeligt for at skabe ligestilling mellem penge-ubalancerede og penge-balancerede.

Opgør med luksusfældefordomme
Det er et stort problem, at renten på kviklån ofte er meget høj. Benita Corfitzen mener, at der burde gælde særlige regler for penge-ubalancerede, så de ubegrænset kan låne penge til få eller ingen renter. Desuden skal der gøres op med fordomme, der kommer til udtryk i tv-programmer som Luksusfælden:

“Vi bliver fremstillet som dumme eller uansvarlige, men det er samfundets strukturer, der skaber ubalancen. Derfor bør samfundet skride ind og sikre, at vi har den mængde penge til rådighed, som vi har et medfødt behov for at bruge.”