Foto: public domain

Foto: public domain

Der er ingen grund til at vælge mellem pest og kolera. Man kan nemlig sagtens få begge dele, lyder det fra Statens Serum Institut.

Gennem tiden har mange mennesker stået i en situation, hvor de måtte vælge mellem pest og kolera. Ofte er der tale om et nærmest uløseligt dilemma.

RokokoPosten har talt med dr.med. Mogens Gerner Mikkelsen fra Statens Serum Institut (SSI) om problemet, og ifølge ham burde der slet ikke være noget dilemma. Man kan nemlig sagtens få begge dele.

“Det har faktisk længe undret os her på SSI, at folk altid har følt, at de skulle vælge, for der er intet til hinder for, at man kan have begge dele og endda også samtidig,” fastslår han.

Vidt forskellige sygdomme
Mogens Gerner Mikkelsen forklarer, at pest og kolera er to vidt forskellige sygdomme, der angriber forskellige dele af kroppen.

“Pest skyldes bakterien Yersinia pestis, der kan forårsage såvel byldepest som lungepest. Begge dele giver kraftige influenzalignende symptomer,” fortæller lægen, der i næsten tyve år har ledet seruminstituttets afdeling for ordsprogsrelaterede sygdommes komorbiditet.

“Kolera, derimod, skyldes tarmbakterien Vibrio cholerae, der giver kraftig, vandig diarré og opkastning, næsten som en meget voldsom omgang roskildesyge, ” fortsætter han og understreger, at selvom lungepest også kan resultere i diarré og opkast, udelukker det ikke, at man kan have begge dele samtidig.

Han fortæller videre, at det i princippet også er muligt at have pest, kolera og noget tredje – eller endda endnu flere sygdomme samtidig.

“Faktisk øges muligheden for andre sygdomme, hvis man først har fået enten pest eller kolera, for så er immunforsvaret svækket, og når man er så svag, er der også en større risiko for at falde, så man tilmed kan pådrage sig en hjernerystelse eller brækkede lemmer oveni.”

Jantelovsmentalitet
Mogens Gerner Mikkelsen har ikke noget klart svar på, hvorfor folk tilsyneladende tror, at de er nødt til at vælge, men gætter på, at Janteloven kan spille ind.

“I udlandet er der slet ikke det samme forbehold, og her rager folk gerne til sig af både pest, kolera og det, der er værre. Men herhjemme lærer vi jo, at man skal være beskeden og ikke forlange for meget, og så tænker man nok, at én sygdom er nok.”