Foto: Mogens Engelund, Wikipedia

At have en ministerpost er forbundet med store sociale og personlige konsekvenser, som et civiliseret samfund ikke kan tillade sig at udsætte mennesker for. Det mener Kompetencecenter Politik, der derfor ser forbud som eneste løsning.

Et civiliseret samfund kan ikke tillade sig at sætte uskyldige mennesker til at forvalte dets love under så nedværdigende og ødelæggende forhold, som det foregår i dagens Danmark.

Så kontant lyder udmeldingen fra Socialstyrelsens nystiftede enhed, Komptencecenter Politik, der arbejder med skadevirkningerne af livet i politik – et liv, der ofte er forbundet med så store personlige og sociale konsekvenser, at centeret officielt anbefaler et forbud mod særlige politiske hverv som ministerposter.

Hæmmer familielivet
Blandt de mange skadevirkninger ved livet som minister nævner Christa Bernth, der er sociolog og leder af kompetencecenterets faglige gruppe, de skader i familierelationerne, som mange ministre oplever.

“Som minister er man nødt til at tilbringe en stor del af tiden uden for hjemmet, og selv når man er hjemme, er man tvunget til at stå til rådighed for journalister, utilfredse borgere og medlemmer af Folketinget. Det pres kan familielivet sjældent holde til,” udtaler hun og henviser til ministrene Mette Frederiksen og Manu Sareen, der begge er blevet skilt inden for få år efter, at de er tiltrådt deres poster.

Anonym telefonrådgivning
Som en hjælp til ministrene har kompetencecenteret åbnet en anonym telefonlinje, hvor tidligere og nuværende ministre kan henvende sig for at få støtte til at komme ud af – og videre efter – livet i politik.

“Mange tror, at de har valgt livet som minister frivilligt, men vi hjælper dem med at forstå, hvordan de bliver misbrugt og udnyttet,” fortæller en af rådgiverne, den tidligere minister J.H. (navnet er redaktionen bekendt, red.), der udtrykker bekymring over, at gennemsnitsalderen for, hvornår man debuterer som minister, er faldet drastisk de senere år.

“Unge mennesker lader sig lokke af tanken om magt, penge og berømmelse og betragter det som en ære at blive udnævnt, men det, der udadtil ligner et prestigefyldt arbejde, er i virkeligheden slet ikke et erhverv, men derimod noget, man havner i via direkte eller inddirekte tvang, og som man kan ryge ud af uden varsel, hvis en folkestemning ændrer sig,” slutter hun.