Foto: Geralt, Pixabay

Foto: Geralt, Pixabay

Først røg vinduer, altaner og facader, og nu forsvinder sengepladserne med stor sandsynlighed også på det kommende supersygehus i Gødstrup ved Herning.

Byggeriet af det nye supersygehus ved Gødstrup er i fuld gang, men det bliver i mindre målestok end oprindeligt planlagt, og der bliver ikke plads til patienter.

En ny, stor overskridelse af budgettet vil skrælle endnu mere af supersygehuset. Det handler om den indvendige indretning, primært sengepladser, operationsstuer og laboratorier, der samlet kan give en besparelse, som modsvarer budgetoverskridelsen. De elementer er nemlig blevet 30 procent dyrere end budgetteret, og derfor skal omkostningerne forhandles ned.

Laboratorier skal væk
I efteråret og den tidlige vinter blev facadebeklædning og vinduer barberet bort. Og nu er besparelserne nået til supersygehusets indre:

“Vi har ekstra fokus på at fjerne patientrelaterede funktioner i denne omgang. Licitationsresultatet i forhold til budgettet, der blev lagt, er af en sådan karakter, at det vil komme til at koste på nogle områder,” siger Michael Hyllegaard, projektansvarlig for Gødstrup-byggeriet.

Michael Hyllegaard kan ikke love, at det bliver de sidste besparelser på supersygehuset, der skal stå færdig i 2020.

“Jeg håber sandelig, at det bliver sidste gang. Men vi er jo ikke helt herrer over markedet,” siger han og tilføjer, at såfremt yderligere beskæring bliver nødvendig, vil man sandsynligvis være nødt til også at droppe det lægefaglige personale.

“Vi regner dog med, at bygninger og administrativt personale vil blive bevaret uanset hvad,” forsikrer han.

Flotte dimensioner
Region Midtjylland har indkaldt en tredjepart til at regne på de tilbageværende udbud og entrepriser for at få overblik over, om der er risiko for flere budgetoverskridelser på de sidste licitationer.

Umiddelbart finder regionen ikke, at det bliver et problem, at supersygehuset færdiggøres uden eksteriør og interiør.

”Vi har heldigvis stadig budget til en virkelig flot udsmykning med malerier af blandt andre Per Arnoldi og Michael Kvium. Så jeg kan garantere, at bliver et meget fint byggeri med nogle meget flotte dimensioner, som personalet får rig lejlighed til at nyde i fred og ro,” forsikrer regionsdirektør Bo Johansen.