Ill.: Public domain

Ill.: Public domain

Moderne mennesker bør leve efter videnskabelige principper i stedet for noget, som nogle folk fandt på for mere end 2000 år siden, mener demokratikritiker Aske Jensen.

Idéhistoriker Aske Jensen mener selv, at han kæmper mod vindmøller, når han forsøger at overbevise folk om, at der er brug for et opgør med demokratiet. Han ved også, hvorfor folk er så skeptiske over for hans tanker:

“Befolkningen er blevet indoktrineret gennem årtusinder. Vi har lært, at demokrati er en god idé, og ingen sætter spørgsmålstegn ved det, selvom der i virkeligheden er tale om en tanke, som er mere end 2000 år gammel,” siger han.

Burde vide bedre
Men folk burde være så oplyste, at de ikke bare åd alt råt, som blev serveret for dem. Og selvom han er glad for, at flertallet har gjort op med andre forældede idéer, nager det ham, at de fleste blindt tror på, at demokrati er en fornuftig styreform.

“Der er intet videnskabeligt belæg for, at demokrati virker bedre end andre styreformer. Ja, faktisk nægter man helt at lytte til, hvad naturvidenskaben har at sige,” siger Aske Jensen og fortsætter:

“Det er selvfølgelig positivt, at ingen oplyste danskere længere for alvor tror på, hvad der står i gamle bøger som Bibelen og Koranen, men idéen om demokrati er faktisk endnu ældre end Bibelen, og alligevel køber folk den, selvom de ellers har lært at afvise ting, der er skrevet i meget gamle bøger.”

Slaveri og fremmedhad
Han mener også, at folk tager alt for let på det faktum, at Danmarks styreform oprindeligt var et projekt, som kun var forbeholdt ægte, athenske mænd.

“Man undskylder sig med, at sådan er det ikke mere, men det ændrer ikke det faktum, at demokratiet bygger på en tankegang, hvor kvinder og udlændinge er mindreværdige, og hvor man i øvrigt må holde slaver og tror på mærkelige guder med overnaturlige evner,” siger han.

Hvad der skal i stedet for demokratiet, kan Aske Jensen dog ikke svare på:

“Jeg er jo ikke naturvidenskabsmand, men jeg stoler på, at naturvidenskaben har svarene på alt, hvad der er relevant for, hvordan vi mennesker lever sammen. Så først og fremmest må vi bekæmpe indoktrineringen, så det bliver muligt for forskerne at forske i bedre styreformer. Når det er sket, vil svaret helt sikkert give sig selv.”