Foto: Pressefoto

Foto: Pressefoto

Politisk kritik er fornøjeligt og udbytterigt, men kun hvis begge parter er indforståede med det. Derfor foreslår SF’s formand, at politikere skal sikre sig samtykke, før man kritiserer andres ideer og visioner.

Pia Olsen Dyhr (SF) har en plan, der skal gøre det mere trygt at deltage i den offentlige debat i Danmark. Hun mener nemlig, at megen politisk kritik går langt over folks grænser, fordi den kritiserede ikke har givet sit samtykke til at blive angrebet.

“Politisk kritik kan være rigtig spændende, gensidigt udbytterigt og sågar sjov, men det kræver, at begge parter er indforståede med det,” siger hun og fortæller, at hun på ingen måde anfægter værdien af at forholde sig kritisk:

Med ord eller kropssprog
“Jeg mener naturligvis, at kritik er en væsentlig og god ting for demokratiet, men der er intet til hinder for, at man sikrer sig, at det foregår i en god og gensidigt tryg atmosfære.”

Derfor har SF nu lanceret et forslag om, at begge parter i en politisk debat “via kropssprog eller eksplicit samtykke” skal erklære sig indforståede med, at der fremsættes politisk kritik. Flere har anført, at det vil kræve en form for skriftlig kontrakt, men det mener Pia Olsen Dyhr ikke.

“Naturligvis behøver man ikke ligefrem udfærdige en kontrakt. Det handler om at opfange de signaler, som man sender undervejs i debatten,” siger hun og fortsætter:

“Hvis jeg nu siger, at Venstres forslag om SU-besparelser har en voldsom social slagside, og jeg kan se, at Jakob Engel-Schmidt begynder at græde, så er det jo tydeligt, at han slet ikke er med på at blive kritiseret. Men hvis han derimod svarer, at SF’s forslag om obligatorisk skolemad er protostalinisme, så er der et tydeligt, gensidigt samtykke,” siger Pia Olsen Dyhr.

Skal spørge løbende
Hun mener også, at forslaget fremmer en kultur, hvor man løbende sikrer sig, at modparten fortsat er indforstået med at blive kritiseret, siger hun:

“Selvom man står i Debatten hos Clement, er der altså intet til hinder for, at man lige stopper op og eksempelvis spørger sin modpart: ‘Er du helt okay med, at jeg nu fremsætter et vitriolfyldt, ætsende angreb på både din person og dit menneskesyn?’, inden man fortsætter.”