Foto: Menendj, Wikimedia Commons

Foto: Menendj, Wikimedia Commons

Som led i en omfattende nyfortolkning af islam har Abu Bakr al-Baghdadi omdøbt den syriske by Raqqa til Mekka. “Fra i dag skal alle muslimer vende sig mod det nye Mekka for ikke at blive betragtet som frafaldne. Og så skal alle give mig gaver hver dag,” udtaler han.

Den selverklærede kalif over Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, har gennem de sidste par dage udsendt en række tekster i et manifest, der skal vejlede muslimer i fortsat at kunne blive accepteret som rettroende. Manifestet er en reaktion på den modstand, Islamisk Stat møder fra utallige muslimer verden over.

I samme anledning har han erklæret, at den syriske by Raqqa, hvor Islamisk Stat har sit hovedsæde, ikke længere hedder Raqqa, men Mekka.

“Det er naturligt, eftersom Mekka er muslimernes allerhelligste by. Derfor skal den selvfølgelig ligge her, hvor jeg har hjemme, i hjertet af mit kalifat,” siger han.

Våben i stedet for almisser
I manifestet fremgår det også, at al-Baghdadi kræver en ny praksis i forbindelse med muslimernes hellige fastemåned, Ramadanen. Her er det blandt andet en tradition for muslimer, at de giver almisser til de fattige. Men det skal være slut nu.

“I stedet for at give almisser til de fattige, skal muslimer skyde de vantro. Ellers er de ikke rigtige muslimer, og så bliver de selv skudt, øvbøv,” lyder det fra al-Baghdadi, der desuden kræver, at det fremover er ham, man omtaler som “Profeten”.

Han begrunder det med, at alt for mange muslimer har fejltolket islam som en fredens religion, og at deres læsning af profeten Muhammeds lære er blevet så forvansket, at kun ganske få har forstået, at hele denne lære peger frem mod indførelsen af Islamisk Stat som kalifat og al-Baghdadi selv som kalif.

Vil have gaver
En anden skik, som al-Baghdadi kræver indført, er, at alle muslimer skal give ham gaver. Han medgiver dog, at det ikke handler så meget om islam:

“Jeg kan bare godt lide at få gaver. Og det er mig, der er kaliffen. Jeg behøver ikke tilladelse fra nogen, heller ikke fra Gud, for at gøre lige, hvad der passer mig. Og det passer mig altså at få gaver. Så alle skal give mig gaver hver dag, fordi jeg siger det.”