Foto: Adam Estrup

For at give danskerne bedre muligheder for at holde ferie i deres eget land og reducere CO2-udslippet ved flyvning til fjerne himmelstrøg vil Alternativet give alle borgere ret til at overnatte overalt i Danmark.

Soveposer, picnickurve og liggeunderlag skal fremover kunne anvendes langt flere steder, end loven i dag tillader. Alternativet vil nemlig udvide danskernes mulighed for at færdes frit overalt og overnatte, hvor de vil. Derfor foreslår partiet, at der bliver indført en universel allemandsret i Danmark.

Udnytter villakvarterer bedre
“Hvis man vil nedsætte danskernes CO2-forbrug, er det afgørende, at de får attraktive muligheder for at holde ferie uden at flyve langt væk, og her vil det være oplagt at bruge de mange dejlige områder, som findes i forvejen,” forklarer politisk leder Uffe Elbæk, der har en plan for, hvordan man gør dette muligt.

“Det skal være ligesom i vores nordiske nabolande, blot udvidet til alle private haver: forhaver såvel som baghaver og gårdhaver. Vi skal have mange flere danskere ud at opleve det mirakel, som det er at overnatte i det fri. I dag må man gerne overnatte i statsskove, men vi mener, at det ville være absurd ikke også at lade folk bruge de mange rekreative områder, der findes i villakvarterer i hele landet,” siger Elbæk, der som led i valgkampen planlægger at overnatte mindst tre dage i forhaver i henholdsvis Ballerup, Frederikshavn og Middelfart.

Forældet opfattelse af privatlivets fred
18 procent af Danmarks samlede skovareal tilhører staten. Langt størstedelen af Danmarks skovarealer, omkring 75 procent, tilhører privatpersoner, selskaber eller fonde, ligesom langt størstedelen af danske parcelhushaver er privat ejendom.

“I Alternativet vil vi gerne gå foran og gøre op med gammeldags og forældede betragtninger omkring privatlivets fred. Vi tror, at rigtig mange danskere vil opleve det som spændende at vågne op og opdage, at en familie camperer i deres baghave og bruger deres fuglebad til at gøre morgentoilette. Det vil give folk helt nye muligheder for at blande sig på kryds og tværs af samfundsklasser og indkomstforhold,” siger Uffe Elbæk.