Foto: AndreyPopov, Bigstock

Foto: AndreyPopov, Bigstock

Det er langt fra alle, der er tilfredse med VKO’s nye pointsystem for udlændinge, der kommer til landet. Men hvordan skal vi så bedømme vores mulige nye medborgere i stedet? RokokoPosten har spurgt tre almindelige danskere om, hvordan deres personlige pointsystem ser ud.

Systemerne er baseret på, at en udlænding skal opnå 100 point for at få opholdstilladelse.

Janus Fogde, 24, musiker og blogger, bor på Indre Nørrebro

Hvis du er udlænding og:

Kommer fra Sverige, Iran, Irak, USA (Østkysten), Syrien eller Libanon                     50 point

Kommer fra Tyskland, USA (Midtvesten) eller Thailand                                              -20 point

Arbejder i kiosk                                                                                                                     10 point

Arbejder i kiosk og er sød                                                                                                   30 point

Arbejder i kiosk og spontant inviterer en dansker hjem til Ramadan-fest               60 point

Arbejder i kiosk og stemmer på Dansk Folkeparti                                                      -100 point

 

Caroline Augustenberg-Bertramsen, 43, advokat med speciale i familieret, bor i Dragør

Hvis du er udlænding og:

Kommer fra Filippinerne eller Indonesien                                                                      40 point

Er kvinde under 30 år                                                                                                           40 point

Er glad for madlavning, rengøring, børnepasning og kulturudveksling                     40 point

Er for grim til at fortrylle midaldrende dansk overlæge fra Dragør                              40 point

Skyper dagligt med grædende barn i hjemland                                                            -20 point

Skyper dagligt med grædende barn i hjemland uden at bruge hovedtelefoner      -40 point

 

Jens Nielsen, 54, pesticidforhandler, bor i Pandrup

Hvis du er udlænding og:

Kommer fra Thailand                                                                                                           40 point

Er kvinde mellem 18-60 år                                                                                                  20 point

Er dreng under 15 år                                                                                                            30 point

Har nuanceret forståelse af de kulturelle og socioøkonomiske forskelle mellem de skandinaviske og sydøstasiatiske lande og forstår dermed det komplekse psykologiske og eksistentielle møde mellem to personer af henholdsvis dansk og thailandsk herkomst; et møde, som moderne humanistisk og socialistisk teori problematiserer qua sin iboende magtstruktur, men som samtidig understreger de tvetydige handlingsmønstre i en globaliseret og post-kolonialistisk virkelighed italesat gennem den sociale konstruktion, som er kærlighedsforholdet.                                                                                                            40 point