Foto: curaphotography, Bigstock

Foto: curaphotography, Bigstock

Jesus må forstå, at tiderne skifter. Det siger en folkekirkepræst, der mener, at ikke kun kvinder kan være mødre, og at forkyndelsen må afspejle den moderne opfattelse af køn som noget dynamisk, der altid er til forhandling.

“Når jomfru Maria omtales som ‘mor’, men ikke ‘far’, får man et ufuldstændigt billede af Guds kærlighed.”

Sådan lyder det fra en præst i folkekirken, der mener, at evangelierne – og Bibelen i det hele taget – repræsenterer en forældet og rigid forståelse af køn.

“Ligesom det er et problem, at Gud kun omtales som ‘far’ og ikke ‘mor‘, er det et problem, at Maria kun omtales som ‘mor’ og ikke ‘far’. Det fastholder os i en opfattelse af, at køn er noget fasttømret, og at det kun er kvinder, der kan være mødre, og mænd, der kan være fædre. Som kirke bør vi gå foran og vise, at det sagtens kan være anderledes,” siger hun.

Jesus må tage ved lære
Hun anerkender, at det er Jesus selv, der har lært menneskene at kalde Gud for “vor far”, og at han udelukkende betragtede Maria som sin mor. Han må imidlertid tage ved lære af det moderne menneske, mener folkekirkepræsten.

“Selvom vi kristne betragter Jesus som sønnen, en del af den treenige Gud, var han et menneske, der blev klogere, mens han levede på Jorden. Derfor kan vi også sagtens forlange af ham, at han retter ind og tager ved lære af os, der i dag har nogle helt andre forudsætninger for at kende sandheden, end han havde dengang,” siger hun.

Præsten nævner moderne kønsstudier som en af de ting, Jesus ikke havde kendskab til. Hun klandrer ham derfor ikke for at have taget fejl, men mener omvendt, at han må acceptere, at hans efterfølgere er blevet klogere, end han selv var.

Kirken er til for de levende
Trods kritiske røster om, at hun er i gang med at udvande kristendommen og skabe en Gud i sit eget billede, mener præsten, at hun har bibelsk belæg for sine holdninger.

“Jesus sagde selv, at sabbatten var til for menneskers skyld, ikke Guds. Og at Gud i øvrigt var de levendes og ikke de dødes gud. Det er os, der er levende nu, og vi ved, at køn er noget dynamisk, som konstant er til forhandling. Derfor må vi justere vores forståelse af Gud, jomfru Maria – ja, måske endda Jesus selv, der jo sagtens kan have været en transkvinde,” siger hun.

Præsten nævner afslutningsvis, at hun glæder sig til at fortælle om dronning Herodes og de vise kvinder og mænd i de kommende julegudstjenester.