En vred læser fra Holstebro forlanger en undskyldning fra den tegner, der i lørdags fremstillede Villy Søvndal som et æsel i et større dansk dagblad. “Den type grove karikaturer udviser mangel på respekt for andres politiske værdier og har kun til formål at dæmonisere,” mener den venstreorienterede læser.

Krænkende, hadsk og unødvendig. Sådan beskriver Bent Iversen fra Holstebro den karikaturtegning, der i lørdags blev trykt af SF’s formand, Villy Søvndal. Tegningen viser Søvndal som et drøvtyggende æsel med lange, hængende ører og bedrøvet mine, og det er ifølge Iversen langt over grænsen for, hvad man i et multipolitisk samfund kan tillade sig.

Skaber kun splittelse
“Man har enten slet ikke taget højde for, at venstreorienterede, især faste SF-støtter, kunne føle sig krænket. Eller også har man netop ønsket at krænke, og sådan en tankegang kan kun skabe splittelse og forhindre en åben dialog,” mener Bent Iversen.

Derfor har han i et åbent brev til dagbladet forlangt en undskyldning fra tegneren, for, som han siger, “vi er mange, hvis politiske følelser nu er sårede”.

Ytringsfrihed stopper ved mit øre
Her hentyder Bent Iversen til de mange venstreorienterede i Danmark, der nærer sympati for partiet SF og dets formand. Men Iversen understreger, at han også ville føle sig krænket, hvis tegningen havde været en karikatur af en borgerlig politiker.

“Politiske mennesker fra alle retninger bør tage afstand fra den dæmonisering og opfordring til had, som sådan en tegning er udtryk for.”

Adspurgt om, hvorvidt ytringsfriheden ikke netop beskytter politiske karikaturer, svarer Bent Iversen:

“Ytringsfrihed betyder også frihed til ikke at ytre sig. Faktisk stopper ytringsfriheden der, hvor mit øre begynder!”

RokokoPosten har valgt ikke at genoptrykke karikaturen af Villy Søvndal. Dette er udelukkende en redaktionel og layoutmæssig prioritering og har intet at gøre med, at vi er rædselsslagne for, at Bent Iversens venner vil slå os allesammen ihjel.