“Stillet over for Taliban-krigere eller sekteriske selvmordsbombere vil en nyslået kandidat i litteraturhistorie eller dansk klare sig langt bedre end jævnaldrende med en anden baggrund,” indrømmer brigadegeneral Jørgen Helledie. Han opfordrer samtidig militæret til at frasortere de aggressive og spændingssøgende værnepligtige til fordel for rolige og fredselskende universitetsstuderende.

I løbet af militærhistorien har det været alment accepteret, at en soldat skal have et vist mål af aggressivitet, kamplyst og trang til spænding for at kunne begå sig på slagmarken. Men denne opfattelse vil en dansk officer nu gøre op med: Brigadegeneral Jørgen Helledie mener nemlig, at en typisk humanistisk universitetsstuderende med sin rolige, ofte pacifistiske, tilgang til konflikt er langt bedre rustet til kampsituationer.

“En ung studerende i historie, der stemmer til venstre for midten, vil langt hurtigere end de fleste se, at konflikten i Irak er en meningsløs strid grundet i strukturelle uligheder,
globalismens skadevirkninger og vestlig hegemoni. Det er den slags folk, vi har brug for, når selvmordsbomberen står for døren,” forklarer Helledie.

Chomsky frem for pornoblade
Hidtil har optagelser af soldater i Irak og Afghanistan af og til afsløret en rå og afstumpet tilgang til fjenden, hvor krig opfattes som en live version af et voldeligt computerspil med tilhørende soundtrack og skydeiver. Men sådan behøver det slet ikke at være, hvis man i stedet udstationerer humanistiske studerende.

“Vi vil ikke længere se bunker af pornoblade i barakkerne, mishandlede krigsfanger eller den primitive og machoagtige omgangstone, der ofte præger samværet mellem soldaterne,” mener Helledie og forestiller sig i stedet militærbaser med fyldte bogreoler, samtalegrupper og foredrag baseret på Noam Chomskys teorier.

“Den slags aktiviteter stemmer sindet langt bedre til voldelig konflikt og åben ild!”

Jørgen Helledie planlægger derfor at samle midler til en større kampagne, der skal rettes mod danske universiteter og fremstille militæret som et åbent og venligt sted, hvor kommunikation og konstruktiv kritik er i højsædet.