En sjællandsk gårdejer fra Slagelse opdagede forleden, at en lokal grusvej ikke førte til Rom. Historikere går i tænkeboks efter det opsigtsvækkende fund.

“Alle veje fører til Rom”. Det er børnelærdom, som ingen før har sat spørgsmålstegn ved. Men da gårdejer Dines Tousborg fra Slagelse forleden kørte ad den grusvej, der løber uden for hans landejendom, slog det ham, at den da vistnok ender blindt ved et markskel.

“Jeg har aldrig rigtig tænkt over det før,” fortæller den 62-årige landmand til RokokoPosten.

“Men så sagde de i radioen, at ‘alle veje fører til Rom’, og jeg tænkte, at det er jo rigtigt nok, men så kom jeg til at tænke på, at grusvejen herude da vistnok ikke gør.”

Dines Tousborg satte sig derfor ud i sin bil og kørte ned til vejens ene ende. Den førte til en større vej, der igen fører til en hovedvej, som, Dines Tousborg tænker, nok i sidste ende kunne føre til Rom.

Men så kørte han den modsatte vej. Og til sidst sluttede vejen slet og ret.

“Jeg er ikke noget lærd menneske, men jeg vil æde min gamle hat på, at når den bare sådan ender blindt, så fører den ikke til Rom.”

Verdenshistorien skal revideres
Den opsigtsvækkende opdagelse har vakt røre blandt historikere verden over. Jan Hermansen fra Københavns Universitet er ekspert i Roms historie, og ifølge ham vender opdagelsen op og ned på alle de forestillinger, man hidtil har haft om den antikke by.

“Romerne anlagde Europas første rigtige net af veje, der tillod hurtig transport af både soldater og varer over lange afstande. Så hvis man nu var en antik romer, der gerne ville hjem et eller andet sted fra, var det jo kritisk, at vejen faktisk førte til Rom. Godt nok var Vestsjælland ikke en del af imperiet, men vendingen fortæller jo, at alle veje fører til Rom,” forklarer han.

Jan Hermansen mener desuden, at opdagelsen bekræfter begyndelsen på en ny æra, hvor udsagn om Rom ikke længere bare tages for givet.

“Vi har de seneste år modtaget flere ph.d.-ansøgninger fra kandidater, der ønsker at undersøge, præcis hvor længe det tog at bygge Rom. At det tog mere end en dag er ganske enkelt for unøjagtigt for et menneske i det moderne vidensamfund,” udtaler Jan Hermansen, der selv vurderer, at det nok har taget en lille uges tid.