Under festmiddagen til en netop overstået naturvidenskabelig konference var der udbredt undren over, at så mange mennesker stadig tror på sex.

“Myten om sex er et fortidslevn, vi for længst burde have sendt på museum.”

Sådan lød et af de mange budskaber om seksualitetens overflødighed, der blev skålet på under festmiddagen til den nyligt overståede konference “Truth is a Fact”.

Næsten 200 førende naturvidenskabsfolk fra forskellige discipliner var mødt op i Toronto for at gøre status over naturvidenskabens landvindinger. Blandt andet var genteknolog Stephen Eagling mødt op.

Eagling er blandt de mange, der undrer sig over, at der stadig er så høj en grad af seksualitet i de civiliserede samfund.

“Der er jo intet mystisk ved sex – der er blot tale om et ritual, der skaber nogle bestemte kemiske reaktioner i kroppen. Det hele kan forklares videnskabeligt, så jeg forstår ikke, at folk stadig behandler det som noget særligt,” udtaler den australske forsker.

Forplantning ikke en undskyldning
Eagling fortsætter sin kritik ved at understrege, at det er en dårlig undskylding, hvis man forsøger at legitimere troen på sex ved, at sex er forudsætningen for forplantning.

“Engang troede man, at det var nødvendigt med samleje for at få børn, men i dag er der jo videnskabelige metoder, der er langt mere pålidelige end de gamle. I øvrigt har nutidens seksuelle ritualer jo meget lidt med forplantning at gøre,” hævder han.

At sex er noget rart, som mennesker gør, fordi det gør dem glade og giver dem mening med livet, har han heller ikke meget tilovers for.

“Når et stort antal mennesker finder stor glæde i noget, der ikke giver mening fra et videnskabeligt synspunkt, har samfundet et problem,” udtaler han og tilføjer til slut:

“Der er ingen fornuftig forklaring på, hvorfor vi behøver sex. Liderlighed kan kureres med et koldt styrtebad, og så ville ingen blive syge, dø eller krænkede som det sker i stor stil i dag, i seksualitetens hellige navn.”