Foto: KDLarsen, Wikipedia

Foto: KDLarsen, Wikipedia

Det er på høje tid at gøre op med den konventionelle historieskrivning om kongerækken, der er skævvreden og patriarkalsk. Det mener både KVINFO og ligestillingsdebattører, som opfordrer til, at man skriver flere dronninger ind i danmarkshistorien.

Rigtig mange mener, at Danmark er kommet ganske langt, når det gælder ligestilling.  Men i danmarkshistorien er der stadig udpræget kønsdiskriminerende tendenser. Det fremgår af en ny rapport, som det danske center for information om kvinde- og kønsforskning, KVINFO, netop har udgivet.

Blot fire procent kvindelige monarker
“Vi har udarbejdet en liste over dem, som ifølge den traditionelle historieskrivning har været regenter i Danmark. Den viser ret chokerende, at ud af flere end 50 monarker har blot to været kvinder. Det er mindre end fire procent i et land, hvor kvinder historisk set altid har udgjort halvdelen af befolkningen,” siger forskningschef i KVINFO, Birgitte Hankel.

“Ifølge en lang række historikere, som typisk er hvide mænd, er det blot en enkelt kvinde, som var monark sidst i det 14. og først i det 15. århundrede, der har regeret i Danmark foruden vor nuværende monark. Og hun bliver symptomatisk nok efterfulgt af endnu en hvid mand. Det er simpelthen ikke tidssvarende i det 21. århundrede.”

Forfatter og debattør Anne Lise Marstrand-Jørgensen er helt enig og opfordrer til, at man snarest muligt får skrevet en mere tidssvarende danmarkshistorie.

“Vi skriver altså 2017, og hvor ville det være forfriskende, hvis kommende generationer kunne læse om eksempelvis det sexistiske mord på Erika Klipping i Finderup Lade eller hvordan Knudine den Store var dronning over både England og det meste af Skandinavien sidst i vikingetiden. Mange kilder så dårlige, at ingen reelt kan udelukke, at det er en mere retvisende udlægning.”

Christian IV mod ableism
Tjalfe Mwhahul, der er talsperson for foreningen Forbundet For Intersektionalistisk Undertrykte Subjekter mener dog, at et fokus på blot at få skrevet flere kvinder ind i kongerækken er alt for snævert.

“Alene at supplere en masse hvide mænd med flere hvide kvinder vil langt fra løse problemet med strukturel undertrykkelse og udgrænsning i danmarkshistorien. Vi lever i et multikulturelt samfund, hvor manglen på både farvede, queer og ikke-kristne monarker er ekstremt påfaldende. Det vil unægtelig være svært at råde fuldstændig bod på, men det ville eksempelvis være en god begyndelse at gøre Christian IV, hvis enøjethed allerede symboliserer forfriskende solidaritet med ofrene for ableism, til en lesbisk transkvinde fra Libyen.”