Foto: Scott Maxwell, Flickr

Foto: Scott Maxwell, Flickr

I erkendelse af, at religiøs tro er baseret på vrangforestillinger, som forhindrer udviklingen af en fuldt ud rationel menneskeart, opfordrer religiøse ledere verden over alle religiøse til at begå selvmord på mandag.

Mandag den 4. februar 2013 bør alle religiøse mennesker i verden tage livet af sig.

Sådan lyder det samstemmigt fra religiøse ledere fra alle verdens trossamfund efter en interreligiøs konference, hvor man erkendte, at religion er en primitiv vrangforestilling, der afholder menneskeheden fra at udvikle sig i en sund, rationel retning.

“Vi har været vantro, for vi har forhindret udviklingen af menneskets sande natur. Derfor bør vi dø,” lyder det fra den egyptiske stormufti, Ali Gomaa.

Den katolske pave, Benedikt XVI, supplerer:

“Vi har alt for længe ladet os forblænde af tanken om evig kærlighed, og det truer menneskehedens stræben efter den virkelige sandhed.”

Sterilisation mindre drastisk
Selvom de internationale ledere er enige om, at selvmord er den mest humane og effektive løsning på menneskehedens problem, udtrykker den danske Biskop Kjeld Holm skepsis over for forslaget.

“I Folkekirken har vi gjort meget for at undgå at promovere religiøs tro, så det er lidt unfair, hvis vi skal dø nu. I det mindste må sterilisation være tilstrækkeligt, for så er problemet jo løst, når nuværende troende går bort naturligt.”

Men det er naivt, mener overrabiner Bent Lexner.

“Vi må se i øjnene, at vi risikerer at smitte andre med vores forskruede verdenssyn så længe, vi er i live,” udtaler han.

Ateister bør også dø
I Agnostic League of Science (ALS) er der stor lettelse over, at verdens religiøse ledere nu har set sandheden i øjnene.

“De bringer et virkelig flot offer til verden og sandheden,” lyder det bevæget fra den danske talsmand for sammenslutningen, Benedikte Nusborg.

Men hun mener ikke, at problemet kan løses helt, med mindre ateisterne også udsletter sig selv.

“Nogle mener, at der helt sikkert er en gud. Andre mener, at der helt sikkert ikke er. Begge dele er tegn på en primitiv tankegang, der sætter bondefornuft over videnskabelige kendsgerninger,” forklarer hun.

Men i Ateistisk Selskab har man ikke tænkt sig at deltage i det kollektive selvmord.

“Det er jo kun et spørgsmål om tid, før det lykkes videnskaben at bevise, at vi har ret,” lyder det fra formand Frank Grevil.