Foto: Jesper Rønn-Jensen, Flickr

Foto: Jesper Rønn-Jensen, Flickr

Det er hverken synd for kvinder eller mænd. Sådan lyder konklusionen i et forskningsprojekt udført af Krænkelsespsykologisk Forskningsenhed ved Aarhus Universitet. Sandsynligvis er det heller ikke synd for jøder, sorte eller handicappede.

Vandene er delt i debatten om, hvilket køn, det er mest synd for.

“Det er mest synd for kvinderne, for de tjener mindre end mænd, føder børn, laver mest derhjemme, og så skal de høre på sexistiske bemærkninger,” lyder det fra en fortaler for, at det er mest synd for kvinderne.

Fra en fortaler for det modsatte synspunkt lyder det derimod:

“Det er mest synd for mændene, for de skal aftjene værnepligt, de står dårligst, når det gælder retten til børnene efter skilsmisse, og de bliver betragtet som skaffedyr, der forventes at være stærke, så de aldrig kan tillade sig en off-dag.”

Men nu sætter et forskningsprojekt punktum i debatten. Det er nemlig ikke synd for nogen, lyder konklusionen.

Insignifikante forskelle
Lektor og forskningsleder for Krænkelsespsykologisk Forskningsenhed ved Aarhus Universitet, Henrik Halkiær, fortæller, at der ikke er signifikant forskel på, hvor synd det er for kvinder og mænd.

“Vi har i løbet af projektet lavet adskillige komparative tests. I nogle af dem scorer kvinder højere end mænd, mens mænd scorer højere end kvinder i andre. Sammenholdt er der dog ingen signifikante forskelle. Desuden scorer begge grupper så lavt på den synd-for-skala, vi bruger til at måle, om det objektivt er synd for nogen, at vi alt i alt kan konkludere, at det hverken er synd for mænd eller kvinder,” forklarer han.

Muligvis synd for enkelte
Henrik Halkiær fortæller endvidere, at resultaterne tyder på, at det ikke engang er synd for jøder, sorte og handicappede:

“Vores materiale er ikke fyldestgørende nok til at konkludere endeligt på disse grupper, men da alle grupper indgår i undersøgelsen – de består jo af både mænd og kvinder – og alle scorer relativt lavt på synd-for-skalaen, må vi antage, at det heller ikke er synd for dem.”

Der kan dog være enkelte undtagelser, medgiver Henrik Halkiær:

“En afrikansk mand, der lige var blevet forladt af sin kone, scorede relativt højt. Det samme gjorde en spastisk lammet kvinde, der lige havde mistet sin mor. Og så var det lidt synd for et par stykker, der havde tandpine eller led af virkelig ubehagelige allergier.”