En af Landets store Forfattere erklærer sig stærkt utilfreds med, at et Dagblad lod hans Bog, “Frimurergrossererens Penisgenvordigheder”, anmelde af et Fruentimmer.

Grev Bartholin von Gyldenstierne-Stott har i en Aarrække været blandt de mest prominente Repræsentanter for danske Forfattere, der skriver Bøger om det bedre Borgerskabs Herrers Levemaade og Tænkning. Greven blev derfor endogsaa meget pikeret, da han observerede, at Berlingske Tidende havde sat et simpelt Fruentimmer til at anmelde hans nyeste Bog, “Frimurergrossererens Penisgenvordigheder”.

“Vor Anke gaar ei paa selve Bedømmelsen, selvom vi finder det problematisk, at den blot modtog to af fem Vaabenskiold. Nej, det være sig selve Princippet om at lade et Medlem af det svage Køn anmelde vores Bog, som vi anholder,” forklarer han opbragt.

En absurd Tanke
“Betydelige dele af vor Roman berører velærværdige Storgrosserere, der udveksler Anekdoter udi Eskapader med faldne Kvinder, mens de staaende lader deres Vand eller duellerer paa Floret. Thi alle maa jo anerkende, at selv ikke den fremmeligste blandt Fruentimmere kan sætte sig ind i slige Erfaringer,” siger Bartholin von Gyldenstierne-Stott.

“Næh, de kan utvivlsomt forestille sig Mangt og Meget, som involverer Børn og Kogekunst. Men ligefrem tiltro selv de dygtigste blandt det svage Køn Evnen til at forstaa Verden, som en Mand gør det, kan blot frembringe stor Moro,” siger Greven og slaar en Latter saa hjertelig op, at han taber Monoklen fra sit Øje.

“Saa skulle vi kanske ogsaa forestille os, at en Kvinde kunne blive berørt af Shakespeares Lyrik, som var hun en Mand, eller ligefrem finde den russiske Herr Dostojevskijs eksistentielle Reflektioner vedkommende? I Sandhed en absurd Tanke,” tilføjer han mere alvorligt.

Jules Verne ogsaa sur
Ogsaa internationalt er Spørgsmaalet om Anmelderes Habilitet bleven voldsomt debatteret. Den franske Forfatter af fantastiske Fortællinger, Jules Verne, har ogsaa kritiseret sine Anmeldere for at mangle Forudsætninger.

“Jeg oplever det som stærkt krænkende, at mine Værker konsekvent bliver anmeldt af Folk, som i egen Person aldrig har foretaget en Rejse til Jordens Indre eller Maanen,” siger han indigneret og tilføjer, at han ej kerer sig, om Anmelderne eventuelt skulle være homofile eller af anden Race, saa længe de blot besidder Erfaringer med Verdensomsejlinger under Havet eller Rumfærd.