En midtsjællandsk virksomhed er blevet mere effektiv, mens de ansatte rapporterer om større arbejdsglæde. Begge dele efter, at afdelingerne for medarbejdertilfredshed og socialt ansvar på mystisk vis forsvandt.

“Jeg vil tro, at der gik en måneds tid, inden nogen opdagede, at de var væk,” siger en af de ansatte ved en midtsjællandsk virksomhed, hvis afdelinger for HR (human resource) og CSR (corporate social responsibility) forsvandt på uforklarlig vis tidligt i 2014.

Når afdelingernes forsvinden overhovedet blev opdaget, skyldtes det, at flere begyndte at undre sig over, hvorfor de havde så meget tid til at udføre deres egentlige arbejde.

Afbrydelser manglede
“Vi er vant til, at de to afdelinger konstant præsenterer os for klimamålinger, motionsløb til fordel for velgørenhed, medarbejderudvikling, diverse samtaler og så videre. Så efter at have brugt utrolig meget tid på at lave det, vi var ansat til, blev det påfaldende, at vi havde mulighed for at gå så lange perioder i træk uden at skulle reflektere over vores work-life balance eller massere mellemlederes egoer via spørgeskemaer, hvis konklusioner var givet på forhånd,” forklarer medarbejderen.

De færreste af virksomhedens ansatte har imidlertid lyst til at tale om deres forsvundne kolleger, som de samstemmende fortæller, at de ikke ved noget som helst om. En enkelt ansat vil dog gerne svare kortfattet på redaktionens spørgsmål:

“Jeg ved ikke, hvor de er henne, men i den store sammenhæng er det nok også lige meget. I alle tilfælde er der abolut ingen grund til at lede cirka halvanden til to meter under de nyplantede begonier i virksomhedens gårdhave lige ved siden af havegrillen, der bruges til sommerfesten. For der har vi altså kigget.”

Overskud steget
Uanset hvad der er sket med medarbejderne i de forsvundne afdelinger, er alle enige om, at stemningen blandt de tilbageværende ansatte er blevet markant bedre. Desuden viser de seneste regnskaber, at overskuddet er steget med 27%.

En enkelt mellemleder mente dog, at det var et problem, at de angivelige forbedringer af arbejdsmiljøet efter afdelingernes forsvinden kun var anekdotiske, og foreslog oprettelse af en taskforce dedikeret til fremme og måling af personaletilfredshed.

Flere ansatte fortæller imidlertid, at denne medarbejder også er forsvundet.