Foto: Deror avi, Wikimedia Commons
RokokoPosten er kommet i besiddelse af et brev fra apostlen Paulus til menigheden i Sverige, hvoraf det fremgår, at den svenske korrekthed er en del af Guds plan. Vi bringer her det usædvanligt kortfattede brev i sin helhed.

Kære medkristne i Sverige!

Dette brev er fra Paulus, som er kaldet til at være apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Profeterne forudsiger, at der skal komme en forfatter, og denne forfatter skal hedde Astrid Lindgren. Og gennem hende skal Gud formidle sin plan om korrektheden, til menneskets fælles gavn og glæde.

Korrektheden er barmhjertig og venlig. Den sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og korrekthed, men størst af dem er korrektheden.

De ugudelige og uretfærdige kan ikke undskylde sig med, at de ikke kender til Gud, for han har sat sine tydelige spor i sprogets korrekthed. Godt nok kan man ikke se Gud, men det sprog, han har skabt, viser hans guddommelige magt. De kender altså noget til Gud, men de viser ham hverken respekt eller taknemmelighed. Tværtimod vil deres tåbelige snak om negerkonger og kineserøjne føre dem ud i et tomt og håbløst liv.

Derfor vil jeg lade jer vide, at ingen, der taler ved Guds korrekthedsånd, vil kunne sige: “Hvad er der nu i vejen med at sige negerkonge?” Og ingen vil kunne sige: “Negerkonge skaber splid!” undtagen ved korrekthedsånden. Men nu siger I: “Vi har hørt fra profeterne, at Astrid Lindgren vil bruge netop dét ord.”

Tåber! Ved I ikke, at visdommen fra Gud kan komme over enhver, såfremt Gud vil det? Selv jeg, Paulus, var skyldig i ufattelig dårskab og ukorrekthed, indtil jeg ved Guds ånd blev omvendt. Og også Astrid Lindgren vil blive omvendt.

Kære venner, jeg vil opfordre jer til at være på vagt over for dem, der skaber splid og ødelægger folks tro ved at bruge ord og vendinger, som er i modstrid med den undervisning, I har fået. Ved deres afskyelige og racistiske ord vil de føre troskyldige mennesker på afveje.

Men Gud, som taler pænt, vil snart besejre Jimmie Åkesson og lægge ham for jeres fødder. Vær derfor tålmodige og lær jeres efterkommere at tale kækt og uden krænkende ord. Sørg for, at alt kommer i orden og vær ved godt mod. Amen!