Foto: Leo Cinezi, Freeimages.comMåske tænker du, at radioværterne burde spille lidt mere varieret musik. Men faktisk gør “de Mylius-effekten” det fysisk umuligt. Det siger videnskaben selv.

Hvis du hører musikradio mange timer om dagen, kender du det sikkert. Den første time er til at holde ud, selvom du hørte næsten alle sangene i går. Men timen efter kommer den første genganger. Og derefter bliver det bare værre og værre, og du hører næsten ikke noget, du ikke har hørt tidligere på dagen.

Men du kan godt holde op med at klandre radioværterne. RokokoPosten har nemlig spurgt videnskaben, hvorfor det forholder sig sådan. Og svaret er klokkeklart: Det er en naturlov!

Radiobølgernes skyld
Fysiker Mogens Holm forklarer, at de radiobølger, der transporterer musikken fra radiosenderen til din modtager, bliver ustabile, hvis de udsættes for stærkt varieret musik:

“Radiobølgerne spredes gennem luften på en bærebølge, der sikrer, at bølgerne når frem til antennen og bliver omsat korrekt til elektriske svingninger, som radioapparatet kan omsætte til lyd. Alt dette er underkastet fysikkens love, nærmere bestemt de Mylius-effekten, og derfor kan et ønske om større variation i musikudvalget ikke bare sådan lige imødekommes, selv hvis værterne gerne ville.”

De Mylius-effekten, der blev opdaget af fysikeren Charles Wahlsted i 1965, betyder, at bærebølgen risikerer at bryde sammen, hvis en musikstation spiller for meget forskellig musik i løbet af en dag. Det får radiobølgerne til at flyve rundt på må og få, så lyden bliver meningsløs for lytteren. I værste fald kan de Mylius-effekten gøre radiobølgerne livsfarlige.

Monotone stemmer bedst
“Hvis radiobølgerne er stærkt svækkede af for stor lydlig variation, vil der opstå en negativ ladning af isotoper i bølgernes bindingsenergi, hvilket i værste fald kan resultere i overophedning, der ændrer radiobølgen, så den i stedet for lyd vil udsende en meget farlig radioaktiv stråling, når den rammer antennen,” forklarer Mogens Holm.

I det hele taget fungerer radiosendingen bedst, hvis lydene er forholdsvis ensartede. Derfor oplever man også den bedste lyd i taleradio, hvis deltagernes stemmer er monotone.

“Det er derfor, P1 har en bedre lydkvalitet end Radio24Syv,” slutter Mogens Holm.