Foto: Public domain, Wikipedia

Foto: Public domain, Wikipedia

Efter grundige analyser og komparative studier er forskere kommet frem til, at Guds angivelige plan med alting har en del sære træk.

“Det hele er en del af Guds plan,” lyder en ofte hørt forklaring på tilsyneladende meningsløse eller uforståelige hændelser.

Men efter en omfattende analyse kan en række forskere fra Københavns Universitet afsløre, at den plan tilsyneladende er kontraintuitiv og mangler efter alt at dømme et klart formål. Det forklarer lederen af forskergruppen, Bent Eriksen, der er professor i anvendt kosmologi.

En mærkelig plan
”Hvis man lægger en plan, har man normalt et klart defineret mål og en stringent applikation, og det kommer ikke rigtig til udtryk i tilfældet Gud,” siger han.

Bent Eriksen forklarer, at en plan sagtens kan være dårlig, fordi den er baseret på forkerte forudsætninger, uden at være decideret mærkelig. Han fremhæver Villy Søvndals forsøg på at være i regering som en urealistisk og dårlig plan, fordi alle ved, at folkesocialister ikke kan lide ansvar. Men havde præmisserne holdt, ville planen teoretisk set have fungeret, mener Bent Eriksen.

“Men såfremt Gud har en plan, er den decideret mærkelig. Tag nu de mange tusind år, vi fordrev som jæger-samlere, før nogen opfandt den første plov. Eller Anden Verdenskrig: Var pointen der, at vi 70 år senere kunne få EU’s landbrugssubsidier og Vladimir Putin som den store bonus?” spørger professoren retorisk.

Dumt at satse på fri vilje
Han fremhæver, at enkelte mener, at Guds veje kan være uransagelige. Forskerne er imidlertid kommet frem til, at argumentet ikke holder, da det er blevet kørt gennem en avanceret partikelaccelerator, der har fundet det alt for let.

“Naturligvis er det en mulighed, at Gud overlader ansvaret for at føre sin plan ud i livet til menneskers frie vilje. Men efter mindst 14 milliarder år som universets alvidende hersker burde han nøgternt set have forudset, at man ikke kan sætte sin lid til, at mennesker skaber særligt meningsfulde ting,” siger Bent Eriksen og fremhæver kernevåben, IC4 og Miley Cyrus som eksempler.

Trods flere henvendelser var Gud ikke tilgængelig for en kommentar.