Ill.: RokokoPosten+Dall-E

Ill.: RokokoPosten+Dall-E

Landschauvinistisk og helt uden indsigt i kommunernes behov. Sådan lyder en række jobcenter-chefers dom over forslaget om at lukke jobcentrene.

“Hensynet til borgerne er naturligvis vigtigt, men det må ikke gå så vidt, at det spænder ben for sagsbehandlernes mulighed for at agere i forhold til kommunens overordnede handleplaner, cirkulærer og forretningsgange.”

Sådan lyder det fra Dorte Kristiansen, der er vicekommunaldirektør med ansvar for den lokale beskæftigelsesindsats, herunder jobcenteret, i en mellemstor kommune på Sjælland.

Hun og en række andre kommunale ledere er gået sammen om en offentlig kritik af forslaget om at lukke landets jobcentre, et forslag, der bakkes op af både Venstre og Nye Borgerlige.

Fokus på borgerens helbred uheldigt og unødvendigt
For en, der som Dorte Kristiansen kender det kommunale system indefra, er det tydeligt, at folketingskandidaterne fuldstændig mangler indsigt i, hvad det vil sige at drive en kommune i dagens Danmark.

“Pernille Vermund turer frem med populistiske og letfordøjelige idéer om at lade et lægefagligt råd vurdere, om borgere skal have førtidspension, fleksjob eller lignende. Og fordi de fleste er håbløst uvidende, synes de, det er en god idé, men de tager fejl. For læger fokuserer snævert på borgernes helbred, og det er både uheldigt og unødvendigt,” siger hun og uddyber:

“For os er det fuldstændig underordnet, om en borger har slidgigt, skizofreni eller brækket rygsøjlen på langs. Det, vi har brug for, er en kommunal vision, der går på tværs af alle sektorer, og som kommer til udtryk i al kommunikation såvel internt som eksternt. Og så handler det selvfølgelig om at følge, evaluere og løbende optimere vores proceduremanualer, så det sammenhængende udtryk afspejles i både vores ord og handlinger. Du kan nok se, at borgerne ikke rigtig spiller nogen rolle her, så læger og deres helbredsfokus er fuldstændig malplaceret. Det er sagsbehandlerne, og kun dem, der kender alle forretningsgangene godt nok til at kunne vurdere, om den enkelte borger kan inkorporeres i vores workflow.”

Sygdomsfri kommune
Desuden, fortæller Dorte Kristiansen, har hendes kommune gjort op med forestillingen om, at man kan være syg.

“I vores kommune er ingen syge. Så simpelt er det. Det blev besluttet med et overvældende flertal, og det er en politik, som virkelig samler os og skaber arbejdsglæde,” siger hun, der derfor vil kæmpe med næb og kløer for at forhindre, at dele af hendes ansvarsområde flyttes til statsligt regi:

“De får simpelthen ikke lov til at tage det fra os! Vi har kommunalt selvstyre og kan altså godt selv finde ud af at bestemme, om borgerne er syge.”