Foto: Abrahami, Wikipedia

Foto: Abrahami, Wikipedia

En fynsk æbleavler blev inspireret til at anskueliggøre størrelsen af sin æblehøst efter at have set, hvordan æbler kan bruges til at illustrere migrationsstrømme og voksende velstand.

September er højsæson for æblehøst, og æbleavler Lasse Svendsen, der ejer plantagen Sommerfryd lidt uden for Ullerslev på det østlige Fyn, har fundet en original måde at vise størrelsen af årets høst. Han anvender nemlig de selvsamme æbler, som han og hans medarbejdere plukker fra træerne, til at demonstrere høstens omfang.

“For rigtig mange mennesker kan det være meget svært at overskue præcis hvor mange æbler, man som æbleavler faktisk høster. Så da den svenske professor Hans Rosling i Deadline brugte æbler til at illustrere hvor mange flygtninge, der kommer til Europa, slog det mig, at det kunne man faktisk også gøre med æblehøsten,” forklarer han.

10.000 æbler lig 10.000
Som sagt så gjort.  Når han skal fortælle nogen præcis hvor mange æbler, som han kan høste fra sine 12.000 frugttræer, der vokser i den fem hektar store plantage, fremviser han ganske enkelt de store kasser, hvori æblerne opbevares.

“Hvis vi for eksempel har plukket 10.000 æbler på en dag, kan vi sige, at et æble repræsenterer et enkelt æble, og så giver vi folk mulighed for selv at tælle efter, hvis de har lyst. Det er utrolig pædagogisk,” siger han og fortsætter:

“Desuden gør metoden det også nemmere at sælge æblerne, fordi vi prissætter dem stykvis, og så betaler folk den pris for hvert enkelt æble.”

Virker også med pærer
Grethe Engholm på 67-år har været på plantagen for selv at plukke æbler sammen med sine børnebørn, og hun er meget begejstret for Lasse Svendsens originale metode til at vise omfanget af dagens høst.

“Det er supersmart, at man bare kan tælle præcis det antal æbler, som man har plukket, for at finde ud af hvor mange, der faktisk er.  Ellers kan det være meget uoverskueligt og svært for lægfolk at forstå, hvor mange æbler et givet antal æbler repræsenterer,” siger hun.

Lasse Svendsen regner med at anbefale sin unikke metode til illustration af frugts omfang til andre frugtavlere, da han mener, at eksempelvis omfanget af en pærehøst med fordel kan illustreres ved hjælp af æbler.