Foto: archidea, Bigstock

Foto: archidea, Bigstock

Skolernes undervisning i kunst og kultur skal være værdineutral, og derfor bør museer afholde sig fra at præsentere kunst, når de laver rundvisninger for skoleklasser, mener et flertal af landets skoleledere.

Mandag fortalte Kristeligt Dagblad, at skoler har svært ved at få opfyldt deres ønske om religionsfri gudstjenester. Problemet er dog ikke isoleret til kirkerne, men gælder alle typer offentlige institutioner.

En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at 84 % af landets skoler gerne vil supplere undervisningen med museumsbesøg, men at kun fire ud af ti ønsker, at eleverne bliver udsat for konkrete udstillinger. Det fortæller lektor Brian Arly Jacobsen, der har lavet undersøgelsen med studerende fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.

Skoler må bøje sig
“Skolerne skal sikre en bred faglig dannelse, og derfor ønsker de at træde ind i et værdineutralt rum, når de besøger et museum. Det er svært, når mange kunstudstillinger udtrykker bestemte holdninger og værdier samtidig med, at museerne ser udstillingerne som et centralt element i deres virke. Derfor opstår der konflikt mellem skoler og museer, og ofte bøjer skolerne sig for, at en rundvisning på et museum inkluderer kunst, selvom de ønsker at få den fjernet,” forklarer Brian Arly Jacobsen.

For museerne virker det naturligt at inkludere kunst i deres rundvisninger, men sådan kan man ikke se på det, mener skoleleder Birger Mogensen.

Verden som læringsrum
Han ser museer som traditionelle danske kulturinstitutioner, som eleverne bør stifte bekendtskab med, fordi ikke kun skolen, men hele verden er et læringsrum, som skolerne kan bruge i undervisningen.

“De skal møde verden og ikke kun læse om den i bøger. Men samtidig må vi værne om den værdineutrale indføring i kunstens verden, og så går det ikke, at museerne inkluderer kunst, der promoverer bestemte holdninger eller værdier,” siger han.

Han mener, at museerne bør udvikle skoleegnede rundvisninger.

“Det ville løse mange konflikter, hvis institutionerne lavede arrangementer på skolernes præmisser,” siger han og slutter:

“I sidste ende er det i samfundets interesse at tilpasse sig skolernes krav, for det er jo fremtidens borgere, det handler om.”