Foto: Public domain, Wikipedia

Foto: Public domain, Wikipedia

Efter opfordring fra De Radikale har Danmarks udenrigsminister gennemført en fælleseuropæisk løsning på flygtningeproblemet og overtalt de stridende parter i Syrien til at lægge våbnene.

Fredag eftermiddag lykkedes det Danmarks udenrigsminister, Kristian Jensen (V), at implementere et fælleseuropæisk svar på flygtningekrisen og at få de krigsførende parter i Syrien til at indgå en fredsaftale. Det sker efter, at ministeren fra folketingskolleger erfarede, at problemer skal løses i fællesskab og med dialog.

En fremragende ide
“Jeg havde faktisk ikke tænkt på, at vi lever i en globaliseret verden, hvor Danmark ikke kan løse alting på nationalt plan, før jeg tilfældigt i folketingssalen hørte Sofie Carsten Nielsen sige, at internationale problemer skal løses i fællesskab og via dialog,” fortæller Kristian Jensen.

Kort efter ringede ministeren derfor rundt til de andre EU-landes ledere og forklarede dem nødvendigheden af en kollektiv og dialogbaseret løsning på flygtningeproblemerne.

“De fleste kunne sagtens se det smarte i ideen og var vildt begejstrede. De tjekkiske og polske præsidenter var først noget vrangvillige, men kun indtil jeg brugte min bistre stemme og sagde, at det altså var ret usolidarisk ikke at løfte i flok. Så blev de sådan lidt fårede, og sagde ‘ok, ja selvfølgelig’,” fortæller han.

Dialog bedre end krig
Da det stod klart for Kristian Jensen, hvor meget danskledet dialog og samarbejde kan løse på den internationale scene, besluttede han sig for også at gøre noget ved den syriske borgerkrig.

“Hvorfor ikke bare gå direkte til problemets rod, tænkte jeg? Derfor ringede jeg til Bashar al-Assad (Syriens præsident, red.), Islamisk Stat og Al Nusra-fronten og foreslog, at de talte om tingene. Først var de skeptiske, men da jeg så koblede en kommunal konfliktmægler på samtalen, kunne de sagtens se, at dialog og fred er bedre end krig,” siger Kristian Jensen.

Ifølge pålidelige kilder er Kristian Jensen nu på vej til Jerusalem for at skabe en permanent fredsløsning mellem israelere og palæstinensere under sloganet “vi skal jo alle være her” og planlægger derefter at løse de matematiske problemer, der knytter sig til Navier-Stokes’ ligninger og Riemann-hypotesen.