Foto: Andrianocz, Bigstock

Foto: Andrianocz, Bigstock

Asger Vojens mødte ikke op til en jobsamtale, da han fire dage forinden var afgået ved døden. Det er ikke en rimelig grund til at udeblive, udtaler jobcentret, der nu henviser Asger til kistepraktik.

“Din kontanthjælp vil blive sat ned med et beløb, der svarer til det antal hverdage, fra du afgik ved døden den 22.02.2017 og til den 02.03.2017, da vi fik besked om din død. (Lov om aktiv socialpolitik § 37, stk. 1)”

Sådan starter jobcentrets brev til Asger Vojens, der havde en aftale med centret den 26. februar, men ikke var i stand til at møde op, da han fire dage tidligere var afgået ved døden. Udeblivelsen resulterede i, at Vojens fik trukket et beløb, der svarer til otte dages kontanthjælp.

Pligt til at melde afbud
“Vi har taget dødsfaldet med i vores vurdering, men det er ikke en rimelig grund til ikke at møde, fordi jobcentret skriftligt har vejledt dig i, at hvis du er syg eller forhindret i at møde, har du pligt til at ringe og melde afbud,” fortsætter brevet og afslutter med en vurdering af, at en sanktion vil motivere Asger Vojens til at overholde sine aftaler og dermed komme tættere på arbejdsmarkedet.

Leder af jobcentret, Astrid Holt, påpeger, at man ikke udtaler sig om enkeltsager med personfølsomme oplysninger, men kan fint stå inde for centrets beslutning.

Vigtigt med job
“Det vigtigste er at få borgeren i arbejde. Det gør vi ved at igangsætte en række foranstaltninger i form af jobsamtaler – med centret, selvfølgelig, ikke med en egentlig arbejdsgiver – jobkurser, jobprøvningsforløb, jobtræning, jobansøgningsskrivning og jobparathedsvurdering. Hvis ikke borgeren møder op til disse ting, falder chancen for et egentligt job,” siger Astrid Holt og vurderer forskellen i jobchance på dem, der ikke møder op, og dem, der gør, til at ligge på omtrent 0,042 procent:

“Det lyder måske ikke af så meget, men det kan være det sidste lille skub, der gør, at en mand som Asger Vojens kan komme i arbejde.”

Jobcentret har nu genoptaget Asger Vojens’ kontanthjælpsudbetalinger, men understreger i deres seneste brev, at det kun er på betingelse af, at han om to uger møder op til en udvidelse af sengepraktikken, nemlig kistepraktik.