Foto: Public domain, Wikipedia

Det danske riges konge anklager den engelske dramatiker William Shakespeare for at promovere fake news om Danmark i skuespillet Hamlet, hvor Danmarks regent dræber slægtninge og uretmæssigt tiltvinger sig tronen.

I løbet af den seneste tid har et danskinspireret skuespil af den populære engelske dramatiker William Shakespeare, der er bosat i London, vakt begejstring i store dele af Europa. Men den danske regent, Christian 4., er langt fra smigret over den fremstilling af Danmark og landets monarki, som kommer til udtryk i stykket.

Utåleligt at landets ry befjærtes
“Det er utåleligt, at Danmarks gode ry og omdømme på den måde bliver befjærtet af en mand, som tydeligvis blot er ude på at udbrede en ondsindet og karikeret fremstilling af landet,” siger den danske konge i et interview på Frederiksborg Slot, som han allernådigst har tilstået RokokoPosten.

“Ikke alene baserer denne såkaldte dramatiker sin fortælling på dybt uvederhæftige tredjepartskilder af tvivlsom karakter. Der er heller intet historisk belæg for nogen Hamlet,” siger kongen oprørt og understreger, at stykkets fremstilling af, at brodermord er en effektiv måde at opnå den danske trone på, tangerer majestætsfornærmelse.

“Altså, der var selvfølgelig kong Abel omkring 1250, men han var virkelig ikke konge særlig længe, og han giftede sig i hvert fald ikke med sin brors enke,” forklarer Christian 4. og tilføjer, at sindssygdom og lunefuldhed, som også indgår markant i det engelske skuespil, heller ikke er særlig udbredt blandt danske monarker, før han afbryder sig selv med et suk.

“Aj, ok. Det er det faktisk. Men vi taler altså ikke med kranier særlig ofte.”

De andre konger driller
Christian 4. forklarer, at han efter stykket har oplevet, at flere europæiske monark-kolleger drillende har spurgt ham, hvilke brødre han har dræbt for at komme på tronen. Men nu skal det være nok. For at få stoppet det engelske skuespils destruktive indflydelse har kongen sendt et brev til den dansk gifte engelske monark James I. og bedt ham irettesætte dramatikeren. Eventuelt med glødende tænger.

“Desuden har jeg inviteret Shakespeare til at komme til Danmark, hvor jeg planlægger at vise ham en hekseafbrænding og måske en krig mod Sverige, som han kan lave et glorværdigt stykke om. Vil han ikke det, kan han altid komme på hjul og stejle,” siger kongen, men tilføjer hurtigt, at det blot er hans behagelige spøg.

En kort tænkepause senere rynker monarken sine markante øjenbryn og erklærer:

“Eller nej. Det er det faktisk ikke.”