Foto: olly2, Bigstock

Foto: olly2, Bigstock

Der vil sandsynligvis blive født idioter, så længe der stadig er mennesker til. Det vurderer fremtidsforsker Torkild Bendiksen fra Københavns Universitet.

Med det antal idioter, som verden hidtil har set, kunne man godt forestille sig, at der snart ikke var flere tilbage til at blive født fremover. Dog indikerer talemåden “den sidste idiot er ikke født endnu”, at der stadig vil blive født idioter. Men passer det? Og hvor længe vil der i så fald blive født idioter, spørger en læser ved navn Inger.

RokokoPosten stiller Ingers spørgsmål videre til fremtidsforsker Torkild Bendiksen fra Københavns Universitet, der med sit speciale i idiotfremskrivning har en betydelig viden om emnet.

Bendiksen er da også parat med et hurtigt svar:

“Det er korrekt, at den sidste idiot ikke er født endnu. Det er i hvert fald, hvad vores forskning indtil videre viser.”

Skyldes politikersvigt
Faktisk lader det til, at antallet af idioter, der bliver født i fremtiden, er større end det antal, der fødes i øjeblikket. Det er til dels politikernes skyld, mener Torkild Bendiksen.

“Politikerne har ganske enkelt ikke gjort nok for at forhindre idioter i at blive født. Det er et stort svigt, for et for stort antal idioter i verden skaber virkelig mange problemer,” siger han.

Det kommer dog ikke bag på Bendiksen, at politikerne forholder sig passivt:

“Man har jo en tendens til at beskytte sine egne. Det er naturligt, og derfor kan man ikke nødvendigvis sige, at de svigter med vilje. Men det ville unægteligt være bedre, hvis de tog sagen alvorligt i stedet for at skyde med spredehagl og pege på små, ubetydelige idiotgrupper, der ikke har noget med dem selv at gøre.”

Idioterne vinder til sidst
Nogen bør dog skride ind over for problemet, mener Torkild Bendiksen. For mange idioter kan nemlig i værste fald betyde verdens undergang.

“Erfaringerne viser, at et samfund kun kan bære et vist antal idioter. De er selvfølgelig altid irriterende, men så længe der ikke er for mange, gør de ingen skade. Kommer der derimod for mange, kan det i værste fald betyde verdens undergang,” advarer han.

Hvordan man skal forhindre fremtidige idioter i at blive født, har Torkild Bendiksen ikke noget klart svar på. Han mener dog, at befolkningerne i de demokratiske lande har et ansvar for at sikre, at der ikke vælges for mange idioter til de lovgivende forsamlinger.

“Desværre er den tendens allerede slået godt an, og antallet af ikke-idioter, som overhovedet stiller op til valg nu om stunder, er allerede alarmerende lavt. Derfor er det ikke utænkeligt, at idioterne vinder til sidst,” slutter han.