Foto: Kim Matthäi Leland, Wikipedia

Det er krænkende, når folk med anden etnisk baggrund end dansk synger højskolesange uden at udvise den fornødne respekt for den danske kulturelle egenart, mener Dansk Folkeparti.

Konflikter om såkaldt kulturel appropriation er velkendte og kommer blandt andet til udtryk, når hvide mennesker vælger at få flettet deres hår til dreadlocks, som typisk forbindes med afroamerikansk kultur, eller på respektløs vis ifører sig en mexicansk sombrero.

Følsomt stykke kulturarv
Nu melder Dansk Folkeparti sig også ind i kampen mod kulturel appropriation. Partiet mener nemlig ikke, at folk, som ikke har en etnisk dansk baggrund, har ret til at afsynge sange fra den danske højskolesangbog, fortæller Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

“Naturligvis behøver man ikke være en ung blond pige for at synge en sang fra højskolesangbogen, men jeg synes, det ville være rigtig godt, hvis folk, som ikke identificerer sig med dansk kulturarv, ikke gik og approprierede sangene skamløst. Det burde faktisk være forbudt,” siger han og fortsætter:

“Højskolesangbogen er et følsomt stykke kulturarv, som er helt særegent for Danmark og den danske stamme, og som vi ikke kan risikere, at folk, som mangler forståelse og respekt for den unikke danske kultur, tager til sig.”

Ifølge kulturordføreren er det generelt ikke hensigtsmæssigt, at kulturer bliver blandet ved at overtage hinandens træk.

“Ligesom jeg ikke går rundt med tørklæde og tilegner mig eksempelvis muslimsk kultur, forventer jeg naturligvis på samme vis, at muslimer ikke går rundt og synger danske sange, som ikke er en del af deres kulturarv eller knyttet til deres etnicitet. Jeg kan til nød tillade dem at spise en rød pølse, fordi jeg engang fik en shawarma, men der går grænsen også.”

Vil samarbejde med Front
Alex Ahrendtsen forklarer, at han med tiden håber at kunne indlede et samarbejde med en række organisationer på venstrefløjen, inklusive den studenterpolitiske organisation Front, som også har markeret sig som modstandere af kulturel appropriation.

“Selvom der er meget, der adskiller os politisk, er jeg sikker på, at vi kan blive enige om at samarbejde om at modsætte os kulturel appropriation, så øst er øst, og vest er vest også fremover, og at de to aldrig kommer til at mødes.”