Foto: PramoteBigstock, Bigstock

Konsulentbureauet Space U9te erklærer sig helt enig i statsminister Mette Frederiksens opgør med “sproglig fremmedgørelse” og tilbyder sin hjælp til at kickstarte udviklingsprocessen på en positiv og inkluderende måde.

“Et lærerseminarium er blevet til et University College. Og ved I for eksempel, hvad PLC er? Nej, vel? Det står for Pædagogisk Læringscenter. Engang hed det et skolebibliotek. Hvorfor er vi holdt op med at kalde ting det, de er?”

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale ved Folketingets åbning i tirsdags. Synspunktet møder opbakning fra konsulentbranchen. Det understreger kreativ direktør i Space U9te, Mikkel Svarrer, der ser masser af muligheder i den innovative strategiske retning.

“Vi medvirker gerne til at facilitere det indledende dialogarbejde, der skal til for at komme i mål med den nye udviklingsproces. Både på den korte og den lange bane. Vi agerer agilt i politisk styrede udviklingsprocesser og tænker altid i at levere tilfredsstillende resultater for vores kunder. Hvis der kommer nok midler i projektet, kan vi godt lave nogle udviklingsaktiviteter, der også understøtter FN’s Verdensmål,” siger han.

Inklusion af Mattias Tesfaye
Mikkel Svarrer understreger, at processen frem mod et mere autentisk, direkte arbejdersprog skal foregå på en inkluderende, dialogbaseret måde, hvor blandt andre Mattias Tesfaye med sin baggrund som murer inddrages som samtalepartner for at sikre øjenhøjde med målgruppen.

“For at sikre projektet en bred forankring vil vi opsætte dialogskurvogne i byrummene i landets større byer, hvor man i stedet for at holde talks og spise street food kan øve sig i at holde ‘møder’ med meget konkrete dagsordener om for eksempel at grave x antal huller eller samling af rør,” siger han begejstret.

“Under mødet serveres der pilsnerøl, og der kan spises medbragte madpakker. Der er mulighed for at fylde op med remoulade og mayonnaise undervejs,” tilføjer Mikkel Svarrer, der allerede er langt i idégenereringsprocessen.

Setbacks og spontan dialogfacilitering
Men den kreative direktør har også bekymringer i forhold til at få folk til at bryde de vaner, de har tillagt sig:

“Det er en længere tilvænningsproces, og der vil sikkert være setbacks i form af deltagere, der spontant vil komme til at dialogfacilitere eller insistere på en walk & talk. Men vi er overbeviste om, at når vi committer os til et projekt og et mål, skal vi nok nå i mål,” siger han begejstret.

Det er endnu ikke lykkedes RokokoPosten at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen til Mikkel Svarrers tilbud.