Foto: Public domain, pxfuel.com

For at fremme folkesundheden og mindes Besættelsen indfører Danmark rationering på tobak. Hvis det bliver en succes, forventer politikerne, at også gummi og sukker vil blive underlagt rationering.

Hvis danskerne fremover ønsker at købe cigaretter, skal de sikre sig rationeringsmærker, der giver adgang til at betale de 60 kroner, som en pakke kommer til at koste.

Det er konsekvensen af et nyt initiativ, som regeringen sætter i gang om knap to måneder.

Vil ikke smide barn ud med badevand
“Der er ingen tvivl om, at Besættelsen bør huskes som de fem forbandede år. Men når vi fejrer Danmarks befrielse, skal vi ikke lukke øjnene for, at der faktisk var nogle ting, som de særlige vilkår under krigen medførte, som ikke var så dårlige endda. Man behøver altså ikke smide babyen ud med badevandet,” siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og uddyber:

“Især rationering kan vi lære meget af i dag. Både folkesundheden og miljøet kan beskyttes, hvis man sætter en grænse for, hvor meget den enkelte kan forbruge.”

Derfor vil regeringen fra den 1. marts indføre, at alle borgere over 18, som husker at indsende en ansøgning om tobaksrationeringskort via NemID, kan downloade en app, der giver dem ret til at købe op til fire pakker cigaretter om måneden.

“Det bliver de samme folk, som lavede Rejsekortet, der står bag den nye app. Derfor er regeringen fortrøstningsfuld og regner med, at applikationen fungerer nogenlunde fejlfrit efter tre år,” lover sundhedsministeren.

Afsavn skal fordeles mere solidarisk
Magnus Heunicke understreger, at regeringen særligt finder det solidariske aspekt ved rationering appellerende.

“Vi har godt nok lavet en finanslov, som gør alle danskere fattigere, men de rige har stadig mulighed for at købe langt mere end de fattige. Dér er rationering et effektivt middel til adfærdsregulering, som sikrer, at afsavn bliver demokratisk og ligeligt fordelt mellem borgerne,” siger ministeren og tilføjer, at regeringen også regner med at indføre rationering på gummidæk, nylonstrømper og rødt kød, hvis tiltaget viser sig at være en succes.