Foto: manfredrichter, Pixabay

Foto: manfredrichter, Pixabay

Et led i en stolt socialdemokratisk tradition for salg af infrastruktur, siger trafikministeren om salget af det danske jernbanenet til et hviderussisk industrikonglomerat.

Den danske stat og den hviderussiske ståloparbejdningsvirksomhed ByeloSteel har underskrevet en aftale om salg af Banedanmarks 3476 kilometer jernbanestrækning til den hviderussiske spiller.

“Vi har følt, at tiden var passende til et salg. BS har været en seriøs og kompetent forhandlingspartner, der endda har lovet os, at det danske jernbanenet vil blive anvendt på en helt ny og hidtil uset måde,” siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Med aftalen overtager den hviderussiske virksomhed Banedanmarks skinneanlæg for et mindre trecifret millionbeløb. Banedanmark er Danmarks største forvalter af jernbaneinfrastruktur og en statslig styrelse under Transport- og Boligministeriet.

Stolt socialdemokratisk tradition
Transportminister Benny Engelbrecht erklærer sig meget tilfreds.

“Nu kører jernbaneskinnerne videre i privat regi, og det er, set ud fra en økonomisk betragtning, en god løsning for den danske stat, som slipper for mange års fremtidige underskud. Jeg er også glad for, at de ansatte efter lang tids usikkerhed har fået en retning på deres fremtid,” siger han og peger på, at han er glad for, at det sker i denne regeringsperiode.

“Tidligere socialdemokratiske regeringer har solgt infrastruktur som DONG (nu Ørsted, red.) og statens vaccineproduktion, så på den måde følger vi en stolt tradition,” siger Benny Engelbrecht.

Coronakrisen skubbet på
Salget af skinnelegemerne blev sat i gang under den tidligere VLAK-regering. Dagens aftale om salg til BS støttes da også af et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre.

“Banedanmark har i de seneste år givet store underskud, og alle prognoser viser yderligere store tab for staten ved selv at stå for drift og vedligehold af jernbanenettet. Især den sidste periode under coronakrisen har fremskudt ønsket om et salg. Jeg kan dog være bekymret for, at det falder sammen med de voldsomme stigninger i priserne på jernskrot,” siger jernbaneanalytiker Carsten S. Jensen fra Dansk Transport Institut.