Foto: Jacopo Negretti, Wikipedia

Foto: Jacopo Negretti, Wikipedia

Vorherre burde beskytte mig i stedet for Kain, siger Abel fra det hinsides og anklager Gud for at bidrage til en usund kultur med sin dårlige håndtering af Kains mord på Abel.

I de seneste dage har de hellige skrifter kunnet berette, hvordan Kain har krænket Abel ved at slå ham ihjel. Nu står offeret selv frem og fortæller om sin oplevelse. Og det er med en skarp kritik af Vorherres håndtering af sagen, som ifølge Abel mere har handlet om at beskytte Kain end at få sat en stopper for den volds- og krænkelseskultur, som Kain ifølge Abel er et billede på.

“For det første er jeg meget forundret over, at Gud selv går ud med historien gennem de hellige skrifter. Det er min historie, og jeg burde selv have lov til at fortælle den,” siger Abel fra det hinsides, mens han sætter nogle ord på oplevelsen med sin krænkende bror.

“Det er meget grænseoverskridende og krænkende at få flækket sin hjerneskal af sin egen bror. Det burde være en relation, hvor man kan føle sig tryg. Derfor blev jeg meget skræmt, da Kain pludselig valgte at dræbe mig i stedet for at hjælpe mig med kvæget eller løbe om kap,” siger Abel.

Ingen hjælp fra Gud
Ifølge Abel var der dog ingen hjælp at hente fra Gud, der i stedet valgte at beskytte Kain.

“Jeg havde troet, at Gud ville tage min historie alvorligt og hjælpe mig. Måske ved at lukke mig ind i Paradis igen eller ved at straffe Kain. I stedet vælger Han at beskytte Kain med et mærke og at gøre ham til stamfader for et stort folk. Det synes jeg, er en dybt kritisabel håndtering, og det viser, at Gud ikke tager volds- og krænkelseskulturen alvorligt,” raser Abel, der minder om, at Gud ellers gerne gør kort proces.

“Eva blev forvist fra Paradis, og alle kvinder blev dømt til at lide under voldsomme smerter ved fødsler, fordi hun spiste et æble. Det kan ikke være rigtigt, at man bliver straffet så hårdt for at spise et æble, mens man nærmest bliver belønnet for at slå sin bror ihjel,” lyder det afsluttende fra Abel.

Krænker-Kain: Offer for en dårlig kultur
Konfronteret med Abels anklager om at have slået ham ihjel udtaler Kain, at han ikke husker den konkrete episode klart, men at han er glad for, at Abel står frem med sin historie.

“Jeg tror, vi er rigtig mange, der har fået øjnene op for, at det, der egentlig var ment som en spøg, for andre kan virke som en krænkelse. Derfor er det godt, Abel står frem. Jeg tror, der er en volds- og krænkelseskultur, som jeg også selv har været en del af. Men jeg vil gerne sætte mig i spidsen for at få ændret den kultur,” siger Kain.

På trods af adskillige bønner og dyreofringer er det ikke lykkedes at få Vorherre til at stille op til et interview. I en skriftlig kommentar på stentavler skriver Han:

“Jeg tager alle henvendelser om drab og andre krænkelser alvorligt. Derfor vil jeg i løbet af de kommende tusinder af år opdatere mine love for menneskene, herunder at man ikke må slå ihjel.”

Gud forholder sig i den skriftlige kommentar ikke til Abels konkrete kritikpunkter, men henviser til, at Han har lavet en ordning, hvor alle anonymt kan henvende sig til præsterne i det hellige telt, som vil undersøge og følge op på alle mistanker om krænkelser.