Foto: wollertz, Bigstock

Foto: wollertz, Bigstock

En række udgravninger har overraskende vist, at tilhængere af socialisme – en ideologi, som var populær i det 20. århundrede – tilsyneladende var stærkt kritisk over for religion, uanset hvilken hudfarve dens udøvere havde. 

Det er sen eftermiddag i Londons Soho-kvarter, og regnen trommer rytmisk på de teltduge, der er rejst over en række udgravningsrender. Her lå for 150 år siden en bygning, hvor de politiske filosoffer Karl Marx og Friedrich Engels forfattede en lang række af deres skrifter.

Nu arbejder et internationalt hold af arkæologer fra blandt andet engelske, danske og tyske universiteter ihærdigt på at afdække, hvordan socialismen så ud i gamle dage.

Socialisme for arbejdere
Professor Diane Mathau fra Københavns Universitet fortæller, at man har gjort adskillige spændende fund.

“Vi har blandt andet opdaget, at socialismen oprindeligt slet ikke var henvendt til universitetsstuderende, men derimod folk ansat som lønarbejdere i produktionen. Men det mest overraskende er nok, at fortidens socialister tilsyneladende ikke betragtede religion som en etnisk mangfoldighedsmarkør, der krævede udstrakt samfundsmæssig hensyntagen, men faktisk mente, man burde bekæmpe fænomenet,” siger hun.

For at illustrere dette citerer hun en note med Marx’ håndskrift, som arkæologerne har fundet. Den er nedfældet på bagsiden af en regning fra en kaffesalon fra 1863.

“Hørte, at alle store mænd og alle adelige burde blive hængt i præsternes tarme. Det er stor lol! Måske få det med i Kapitalen?”

Diane Mathau mener, at det nok er heldigt, at det ikke er noget, som nutidens venstrefløj har taget til sig, da den slags udsagn kunne skabe voldsomme problemer i eksempelvis SF’s folketingsgruppe.

Ikke flæsk for folket
Arkæologerne har også fundet en anden note, der tilsyneladende peger frem mod en mere koncis teoridannelse om religion.

“Religion er hash/lanciers/stegt flæsk … hvad? … for folket.  At huske: finde på optimal metafor for religions passiviserende indflydelse.”

“Teksterne indikerer, at fortidens venstreorienterede anså religion for noget, som en overklasse anvendte for at passivisere en gruppe kaldet ‘proletariatet’, som vi imidlertid endnu ikke har identificeret, fra at lave en form for samfundsomvæltning,” siger hun.