Jensen’s Bøfhus blev for nylig anmeldt for ulovlig brug af genitiv-apostrof. Og denne anmeldelse er kun en i mængden af apostrof-sager, der i disse dage vælter ind. Sprogpolitiet frygter, at fokus forsvinder fra alvorligere forbrydelser.

Restaurantkæden Jensen’s Bøfhus er kendt for rimelige priser og en børnevenlig atmosfære. Men samtidig sender den et signal om, at sproglige samfærdselsregler er ligegyldige. Det mener Folkefronten for Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu (Fiduso), der for nylig lancerede en storstilet kampagne for genopretning af sproglig værdighed.

“Fiduso vil sende et klart signal til danskerne om, at vi tror på et samfund uden kyniske anglicismer og anden uværdig omgang med det danske sprog,” forklarer Fidusos kontaktperson, Bertel Lund Hansen, der selv har anmeldt de århusianske virksomheder, Bruun’s Galleri og Gerner’s Grill, for overtrædelse af apostrof-paragraffen (§21 i lov om sproglig samfærdsel, red.).

Kræver strafferammen forhøjet
Lund Hansen er dog ikke begejstret for udsigten til, at Jensen’s Bøfhus slipper med dagbøder. “Det er ganske enkelt for let,” siger han. “Vi har allerede set eksempler på virksomheder, der udskifter skilte og retter teksten i annoncer og på hjemmesider – men så snart sagen er afsluttet, kommer de gamle skilte op igen. Dagbøde-straffen er ganske enkelt for mild,” udtaler Lund Hansen, der mener, at ytringsforbud er en bedre løsning.

“Der er et afsnit i censur-paragraffen (§42, stk. 22 i lov om sproglig samfærdsel, red.), der omhandler forseelser af særlig grov karakter, og her er strafferammen netop ytringsforbud i 6 til 12 måneder,”  forklarer Lund Hansen, der håber, at Fidusos kampagne vil påvirke politikerne til en lovændring.

Ro på hos bøfhuset
Hos Jensen’s Bøfhus er man overraskede, men ikke nervøse, over anmeldelsen. Kommunikationschef  Heidi Lorentzen genkender ikke Fidusos billede af familierestauranten.

“Fiduso sætter os i bås med deciderede sprog-ignoranter, der vil gøre alt for at omgås loven, men sådan er vi jo slet ikke. Hvis det viser sig, at vi gør noget ulovligt, fjerner vi selvfølgelig apostroffen,” lover Heidi Lorentzen.

Heidi Lorentzen er overbevist om, at Jensen’s Bøfhus slipper for straf. “Med genitiv-apostroffen signalerer vi imødekommenhed over for det internationale marked,” forklarer hun og henviser til muligheden for straffritagelse, hvis en overtrædelse kan begrundes humanitært, militært eller sikkerhedsmæssigt (sproglovens §1, stk. 2).

Rovdrift på politiets ressourcer
Fuldmægtig i politiets afdeling for efterforskning af sproglig kriminalitet, Ulla Vinbjerg Thomsen, melder om stor travlhed i kølvandet på Fidusos kampagne. Hun bekræfter, at langt de fleste sager omhandler overtrædelser af apostrof-paragraffen.

Vinbjerg Thomsen understreger, at man selvfølgelig tager alle anmeldelser alvorligt, men er samtidig bange for, at den store mængde apostrof-sager fjerner fokus og ressourcer fra alvorligere forbrydelser.

“Sms-sprog florerer frit overalt i samfundet, men det har vi slet ikke ressourcer til at tage os af,” beklager hun.