Foto: Steen Brogaard, ft.dk

Foto: Steen Brogaard, ft.dk

Bevismateriale fra PET’s arkiver dokumenterer, at sagen om Henrik Sass Larsens manglende sikkerhedsgodkendelse og det efterfølgende medieselvsving er nøje udtænkt spin udført for at fjerne opmærksomheden fra planerne om at vælte den daværende minister for magi, Morten Messerschmidt.

Sagen er kontroversiel, ikke mindst fordi Henrik Sass Larsen er tidligere dødsgardist. Men også fordi der er tradition for ikke at vælte en siddende magiminister i forbindelse med regeringsskifte i mugglernes regering. Helle Thorning-Schmidt har derfor bestukket en højtplaceret embedsmand i PET for at få skabt en dækhistorie.

Dækhistorien kender vi. Den om Sass Larsens manglende sikkerhedsgodkendelse, Suzuki-Torben og de suspekte sms’er. Nu kan RokokoPosten afsløre, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Vi har nemlig overtalt minister for magi og kapitalpension, Henrik Sass Larsen, til at afsløre den skjulte sandhed.

Under indflydelse af imperius-forbandelsen
– Henrik Sass Larsen. Du er tidligere dødsgardist, men alligevel vælger Helle Thorning-Schmidt, at du skal have den nok mest eftertragtede ministerpost uden for muggler-demokratiet. Hvordan kan det være?

– Jeg var under indflydelse af imperius-forbandelsen. Det kan ske for selv den bedste!

– Hvorfor skal vi tro på den? Er det ikke den mest anvendte bortforklaring i hele verdenshistorien?

– Det er muligt, men ikke desto mindre taler jeg sandt. Spørg bare Suzuki-Torben! Eller Helle.

– Så du indrømmer, at du har noget med Suzuki-Torben at gøre?

Ja, okay. Han underviste mig i Forsvar mod Mørkets Kræfter i mit første år på Hogwarts. Og siden har han hjulpet mig lidt, når jeg har haft brug for varer fra Diagonalstræde. Og nej – han har aldrig bragt mig noget fra Tusmørkegyde, så det kan du lige så godt lade være med at spørge om!

Messerschmidts patronus stinker
– Men hvorfor skulle det lige være dig, som skulle være magiminister? Hvorfor holdt Helle Thorning-Schmidt ikke fast i traditionen om at lade Ministeriet for Magi og Kapitalpension operere uafhængigt af muggler-demokratiet?

– Det har altså ikke noget med Messerschmidts partifarve at gøre. Men hans patronus stinker virkelig max efter, at han er gået til EU. Og det internationale troldmandssamfund kan ikke tage Danmark alvorligt med en minister, der skyder en vanskabt søko ud af sin tryllestav, når han vil beskytte sig mod dementorer. Det sagde Kingo (Sjækelbolt, Englands nuværende, legendariske minister for magi, der var med til at nedkæmpe Lord Voldemort, red.) selv til Helle.

– Men hvorfor lige dig? Var der virkelig ikke mere oplagte kandidater til posten?

– Nej, faktisk ikke. Efter at Birthe Rønn Hornbech gik over til Kraftens mørke side, var der sådan set kun mig og Bertel Haarder tilbage. Og Bertel trak i land, for det er umuligt at koge en ordentlig risengrød inden for ministeriets mure – det er noget med nogle kemiske reaktioner, som er anderledes på grund af alle de sikkerhedsbesværgelser, der beskytter Ministeriet for Magi og Kapitalpension.

Pludselig indblanding fra Pressenævnet
Henrik Sass Larsen drejer pludselig om på hælen og transfererer sig væk uden et ord. Og kort før redaktionens afslutning modtager RokokoPosten en hasteugle fra Pressenævnet med en besked om at offentliggøre følgende sammen med vores artikel:

Pressenævnet har dags dato modtaget en klage fra minister for magi og kapitalpension, Henrik Sass Larsen, og statsminister Helle Thorning-Schmidt. I klagen lyder det, at RokokoPosten har brugt veritaserum til at gennemtvinge et interview med Henrik Sass Larsen.

Pressenævnet finder, at avisen ikke har forbrudt sig mod gældende lovgivning, idet veritaserum ikke er medtaget på listen over ulovlige substanser. Nævnet finder dog, at det er imod god presseskik at anvende veritaserum i journalistisk arbejde uden forudgående aftale med kilden.

Nævnet finder desuden, at det er en formildende omstændighed, at midlet er brugt mod en person, der formodes at være i stand til at forsvare sig mod anvendelsen af så simple og velkendte journalistiske manøvrer som brug af veritaserum.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af RokokoPosten at offentliggøre denne kendelse i forbindelse med resultatet af veritaserum-anvendelsen. Send venligst Deres bekræftelse tilbage sammen med Pressenævnets ugle.

RokokoPosten retter sig naturligvis efter Pressenævnets beslutning og tager kendelsen til efterretning, men vil gerne samtidig understrege, at kendelsen endegyldigt bekræfter, at sandheden om Henrik Sass Larsen langt om længe er blevet kendt.