En omdøbning af Kirkeministeriet var kun den første i en række navneændringer, som SF planlagde. RokokoPosten kan eksklusivt afsløre, at partiet blandt andet ønskede at kalde Fødevareministeriet for Ministeriet for Fremme af Frugt og Bekæmpelse af Fedt.

Det rejste en storm af protester, da det kom frem, at SF ønskede at omdøbe Kirkeministeriet til Ministeriet for Livsanskuelser. RokokoPosten kan nu afsløre, at dette kun var den første ministerieomdøbning planlagt af partiet som led i en PR-offensiv, der skulle højne borgernes sympati for statslige institutioner.

Nedenfor bringer vi den hidtil hemmeligholdte liste. De nye navne er anført i kursiv.

 

  • Fødevareministeriet = Ministeriet for Fremme af Frugt og Bekæmpelse af Fedt
  • Klimaministeriet = Anti-oversvømmelsesministeriet
  • Justitsministeriet = Socialarvsministeriet
  • Finansministeriet = Ministeriet for Magi
  • Socialministeriet = Ikke-et-ord-om-Carina-ministeriet
  • Ligestillingsministeriet = Ministeriet for Positiv Særbehandling
  • Erhvervs- og Vækstministeriet = Ministeriet for Den Glorværdige Femårsplan (v. Generalsekretær Ole Sohn)
  • Skatteministeriet = Overflodsministeriet
  • Forsvarsministeriet = Fredsministeriet
  • Trafikministeriet = Anti-trængselsministeriet