Foto: Pressefoto, Etisk Råd, manipulation

Foto: Pressefoto, Etisk Råd, manipulation

Det Etiske Råd ønsker et forbud mod statslig etisk rådgivning. Rådet frygter, at det er en glidebane, som kan føre til designeretik.

“Etisk Råd kan efter grundige overvejelser ikke længere anbefale sin egen eksistens.”

Det var den kontante udmelding fra Etisk Råds formand, Jacob Birkler, ved et pressemøde mandag eftermiddag.

“Som de fleste ved, har vi i mange år ment, at det kan være meget farligt, hvis det enkelte menneske spiller Gud og selv tænker over ting som sit eget liv og død helt uden retningslinjer fra statslige råd,” siger Jacob Birkler.

“Men efter utrolig lang tids intense overvejelser er vi kommet frem til, at det også er uheldigt at lade ministerielt udpeget teologer, dyrlæger og kunsthistorikere spille Gud,” forklarer han og uddyber, at den slags foranstaltninger kan skabe en glidebane hen mod større forråelse og fremmedgørelse samt manglende respekt for det enkelte menneskes liv og værdighed.

Akademikeres etik er for etisk
Desuden frygter Etisk Råds medlemmer, at det kan fremme en uheldig udvikling mod en unaturlig designeretik.

“Risikoen er, at vi overuddannede akademikere nemt kommer til at udvikle en så utrolig etisk etik, at den virker uforståelig for alle andre, og så kan det jo være lige meget,” siger han med hentydning til stort set alle tidligere udmeldinger fra rådet.

Adspurgt om, hvorvidt det overhovedet er forsvarligt at følge et råd fra et organ, der anbefaler sin egen nedlæggelse, bliver Jacob Birkler noget vægelsindet.

“Det er faktisk et godt spørgsmål. Det tror jeg nu, at rådet vil tage op til overvejelse og komme med en anbefa… Eller, nåh nej,” udtaler han og afslutter pressekonferencen.