Liberal Alliances Joachim B. Olsen vurderer, at man i løbet af ganske få år vil have løst finanskrisens problemer, hvis blot man ophæver forbuddet mod at slå mennesker ihjel.

En af de virkelige årsager til finanskrisen er, at der er for mange mennesker i verden om for få ressourcer. Og at for mange af disse mennesker aldrig vil blive i stand til at forsørge sig selv.

Så enkelt kan det siges, hvis man spørger den liberale folketingspolitiker, Joachim B. Olsen (LA). I direkte forlængelse heraf mener han, at man bør afkriminalisere mord, fordi et stigende antal drab automatisk vil regulere menneskebestanden.

“Folk vil helt automatisk begynde at slå hinanden ihjel, når der er ressourceknaphed, og så vil der ikke længere være brug for offentlig forsørgelse eller nødhjælp,” forklarer han.

Ikke at forveksle med dødsstraf
At man fremover kan se frem til at blive myrdet, hvis man ikke kan forsørge sig selv, må endelig ikke forveksles med dødsstraf, mener Joachim B. Olsen.

“For det første er det ikke kriminelt at være ude af stand til at klare sig selv, for det andet er det jo ikke staten, der skal slå nogen ihjel. I virkeligheden kan man sige, at det blot er en helt naturlig konsekvens af ikke at kunne forsørge sig selv: Det dør man af til sidst.”

Hos De Radikale er Margrethe Vestager ikke udelt begejstret for forslaget, omend hun godt kan se det logiske i Joachim B. Olsens argumentation.

“Sådan er det jo,” udtaler hun og fortsætter:

“Men jeg mener nu, det er problematisk at give enhver lov til at slå andre ihjel, for så er jeg bange for, at det ender med kaos og krig i gaderne, og det er jo ikke meningen med forslaget.”

Mennesker er gode nok på bunden
Men sådan behøver det ikke at gå, vurderer fremtidsforsker Jens Arthur Ingvardsen.

“I de første måneder vil man nok opleve en stigning i antallet af drab, fordi det hele er nyt, og man skal vænne sig til, at man pludselig gerne må. Men mennesker er gode nok på bunden, og i løbet af kort tid vil nye sociale normer helt automatisk sikre, at det ikke er de forkerte, der bliver dræbt,” udtaler han.

Joachim B. Olsen er helt enig og tror heller ikke, at mange vil misbruge muligheden for at slå andre ihjel.

“Jeg tror på det bedste i mennesket og på, at vi i sidste ende vil hinanden det godt, så jeg er helt tryg ved, at mennesker i god ro og orden og uden statsstyring finder ud af, hvem det er i orden at dræbe,” slutter den liberale politiker.