Det var forskelsbehandling, da Nina Jensen nægtede at have sex med en jævnaldrende kvinde, selvom hun kort forinden havde et forhold til kvindens bror. Afvisning på grund af køn er nemlig i strid med ligestillingsloven.

For fem måneder siden slog 34-årige Nina Jensen op med sin kæreste, Anton Vedbæk, og de flyttede fra hinanden. Kort efter mødte Nina tilfældigt ekskærestens søster, Marianne, på en bar, og de faldt i snak.

“Nu, hvor Nina ikke længere kom sammen med Anton, var det meget lettere at snakke med hende,” husker Marianne Vedbæk, der er lesbisk og single. I løbet af samtalen forsøgte Marianne at lægge an på Nina, men måtte konstatere, at der ikke var nogen interesse.

“Til sidst spurgte jeg Nina ligeud, om det var fordi, jeg er kvinde, at hun ikke ville med mig hjem. Hun svarede ja,” fortæller den 31-årige kvinde med nedslået stemme.

Kompensation på 3500 kr.
Efter at Marianne var kommet sig over afvisningen, begyndte hun at spekulere på, om Ninas ensporede seksuelle fokus på mænd egentlig ikke var i strid med ligestillingsloven. Hun indsendte derfor en klage til Ligebehandlingsnævnet.

Lige inden jul kom afgørelsen: Nina Jensens kønsbetingede afvisning er klart diskriminerende, og den 34-årige kvinde var derfor nødt til at betale den afviste Marianne en kompensation på 3500 kr.

“Vi gav klager medhold, fordi der ikke kan være tvivl om, at vedkommende havde haft langt større chancer for samleje, hvis hun havde været en mand,” forklarer Anne Schøn, der er byretsdommer og næstformand i Ligebehandlingsnævnet.

Forskelsbehandlingen blev kun værre af, at Nina Jensen kort tid inden afvisningen af Marianne havde dyrket sex med broren, Anton.

Lesbiske gør intet galt
“Indklagede havde tydeligvis ingen seksuelle reservationer, da det kom til manden Anton,” mener Anne Schøn og håber, at Nina Jensen vil revurdere sine kønsbaserede fordomme og fremover i langt højere grad også dyrke sex med kvinder.

Anne Schøn ønsker dog ikke at komme med et entydigt svar på, hvorvidt den lesbiske Marianne Vedbæk også bør bestræbe sig på at dele sin seksuelle opmærksomhed ligeligt mellem mænd og kvinder:

“Marianne tilhører en undertrykt minoritet, og vi tvivler stærkt på, at sådanne grupper overhovedet formår at gøre noget galt.”