Foto: Augustas Didžgalvis, Wikimedia Commons

Foto: Augustas Didžgalvis, Wikimedia Commons

Flere eksperter i våbenbrug og sprog er kommet frem til, at mordforsøg generelt kan forårsage væsentlig mere skade end en hård og grov debattone. RUC-professor uenig.

I mere end tre år har en ekspertgruppe bestående af ballistiske eksperter, symbolanalytikere og tonekunstnere tilknyttet Aarhus Universitet analyseret enorme mængder data. Det har de gjort for endegyldigt at afklare, om mordforsøg eller en hård tone udgør den største fare for individer og samfund.

Chefanalytiker og ph.d. Bjarke Hansen er ikke i tvivl om, at svaret er forsøg på manddrab udført med våben.

“Det særlige ved skydevåben og bomber er, at de kan medføre øjeblikkelig død. Det kan tonen ikke,” siger han.

Svært at skade med tone
“Det bløde væv på den menneskelige krop er meget følsomt over for metalprojektiler og lignende, der simpelthen gennemhuller både hud og vitale organer på splitsekunder,” udtaler Bjarke Hansen.

Adspurgt om, hvorvidt tonen kan forårsage alvorlige skader, forklarer chefanalytikeren:

“Teoretisk jo. Eksperimentelle forsøg har vist, at man kan forrette omfattende skade med udstyr, der transmitterer infralyd på en frekvens omkring 7 Hz. Men det er en eksperimentel teknologi, og det menneskelige stemmebånd kan slet ikke operere i det meget lave infrasoniske spektrum.”

Hitler: farlig eller ej
En anden ekspert, professor i lingvistisk masochisme ved Roskilde Universitet, Jørgen Skov Madsen, er imidlertid uenig med forskergruppens konklusioner.

“Hvis man ser på Hitler, er det meget tydeligt, at man faktisk kan gøre rigtig mange mennesker meget ondt med tonen,” forklarer han og henviser til de omfattende skader, som anden verdenskrig påførte store dele af Europa.

Men også det argument har ekspertgruppen fra Aarhus Universitet taget højde for.

Kun lidt tinnitus
“Efter omfattende granskning af de historiske kilder kan vi påvise, at de skader, som Hitler påførte Europa, også i meget vid udstrækning var forårsaget af skydevåben, bomber, gaskamre, hære og tanks,” fortæller Bjarke Hansen.

“Selvom Hitlers frekvensområde var meget højt, kunne han allerhøjst have givet en smule forbigående tinnitus til de folk, der stod allernærmest, når han holdt taler til partikonventerne i Nürnberg.”