Foto: Nic McPhee, Flickr

Foto: Nic McPhee, Flickr

Tonen kan blive utrolig grim, når unge er sammen. Og mange kan endnu ikke sige fra. Derfor er en gruppe forældre altid med, når deres teenagebørn er sammen. “Det er vores pligt at beskytte dem mod sig selv,” lyder det fra forældrene.

“Hørte I, hvad Julie sagde om Messi henne i skolen? Man skulle tro, hun havde lort i hjernen,” siger 14-årige Christopher Ravn til sine klassekammerater, Stefan og Valdemar, som er på besøg efter skoletid.

Men Stefan og Valdemar når ikke at svare, før Christophers mor, Agnete Ravn, bryder ind.

“Christopher, det er ikke pænt sagt. Hvordan tror du, at Julie ville have det, hvis hun hørte, at I talte sådan om hende?”

Til Stefan og Valdemar siger hun:

“Synes I, at man er en god kammerat, når man taler sådan om klassekammerater, der ikke er til stede?”

Behov for forældrenærvær
Når Agnete Ravn er til stede på Christophers værelse, er det for at hjælpe drengene med at begå sig socialt.

“Socialt samvær kan være svært at gennemskue for de unge, og derfor er det vigtigt med nærværende forældre, som vejleder dem og ikke lader dem sejle deres egen sø.”

Agnete Ravn er medlem af et forældrenetværk på Christophers skole. Det blev startet sidste forår, da der var mange problemer med mobning.

“Vi indså, at vi er nødt til at være med, hvor de unge mødes. I sidste ende er det vores ansvar, at de lærer, hvordan man omgås hinanden, og hvordan kan de lære det, hvis vi ikke er til stede?” udtaler Torben Andersen, der er far til Christophers kammerat, Valdemar.

Al mobning standset
Initiativet har været særdeles effektivt. På mindre end et år er det lykkedes at sætte en fuldstændig stopper for mobningen.

“De mobber ikke, når der er voksne til stede, og det er der altid nu. Det er såre simpelt,” fastslår Agnete Ravn, der mener, at ingen ville blive mobbet, hvis alle forældre gjorde som dem.

De unge er dog ikke helt begejstrede.

“Det er lidt irriterende, hvis man gerne vil tale om noget personligt,” fortæller en elev fra Christophers klasse, der helst vil være anonym.

“Og så er det er lidt pinligt, at der altid skal være forældre med, når vi tager i klub.”

Forældrene mener dog ikke, at de unge har noget at klage over.

“De kan bare endnu ikke gennemskue gevinsten ved at have så stor opbakning fra de voksne,” udtaler Torben Andersen.