En bred gruppe lingvister, psykologer og kriminologer har identificeret de danske ord, der med størst sandsynlighed fører til vold, aggression og psykisk sammenbrud.

“Det er imperativt, at vi går i dialog på en inkluderende måde og dermed italesætter innovationsøkonomiens potentialer og værktøjer.”

Denne sætning hørte 36-årige Daniel Bispelund som det sidste, inden det sortnede for hans øjne, og han med stor kraft kastede en projektor mod sin kollegas hoved. Daniel arbejdede i konsulentbranchen og var til et udviklingsmøde, hvor de ansatte ifølge oplægget skulle diskutere “genuin markedsføring og empatistyring”.

Episoden resulterede i en betinget voldsdom og fyring, men ifølge en større gruppe eksperter kan Daniel ikke siges at være helt ansvarlig for sine handlinger.

Burgerbolle øger endorfinniveau
“Vores forskning viser, at ‘dialog’, ’empati’ og ‘genuin’ er blandt de ti ord, der med størst sandsynlighed fører til vold,” forklarer lingvist Lennart Hansen, der sammen med en tværfaglig gruppe forskere, deriblandt psykologer, læger og kriminologer, har undersøgt over 7000 danskeres fysiske og psykiske reaktioner på hyppigt brugte ord i det danske sprog.

“Ord som ‘spar’, ‘burgerbolle’ og ‘tequilashot’ var ret populære og førte til et forøget endorfinniveau, mens gloserne ‘årsopgørelse’, ‘feminisme’ og ‘integrationsdebat’ fik forsøgspersonerne til at veksle mellem nervøs irritation og lavt blodtryk, der signalerer træthed,” uddyber Lennart Hansen og opremser de syv andre ord, der fører til aggression.

“Ordene ‘fin’ og ‘behovstyret’ leder til passivt aggressive handlinger, mens udtrykket ‘autentisk’ fører til råben. ‘Vækste’ og ‘MUS-samtale’ resulterer typisk i udadreagerende opførsel som slag og spark, og kalder man nogen for ‘lille ven’ i en diskussion, kan man regne med at blive angrebet med et stumpt våben,” forklarer forskeren.

Det, jeg hører dig sige …
Gruppens næste projekt bliver at identificere længere udtryk og sætninger, der vækker vrede hos lytteren, og allerede nu er Lennart Hansen på sporet af mulige kandidater til øretæveindbydende indledninger.

“Det lader til, at ‘det, jeg hører dig sige, er …’ sjældent har den tilsigtede effekt, nemlig at skabe dialog,” konstaterer han og tilføjer så:

“Hov, undskyld. Du må ikke slå mig!”