Foto: Grobler du Preez, Bigstock

Foto: Grobler du Preez, Bigstock

“Vi ønsker et tolerant frirum, hvor man kan tale om sine raceteorier uden, at ens oplevelser devalueres af anderledes tænkende,” siger en KKK-leder om det nye forum Race Matters.

Hvis du nogensinde er stødt på en person, der har talt højt om den hvide races overlegenhed, ved du sikkert, at den slags holdninger ikke særlig populære. Måske har du endda selv talt nedladende til en erklæret racist og udelukket vedkommende fra din omgangskreds.

Men nu vil en afdeling af den amerikanske organisation Ku Klux Klan gøre det nemmere for racister at dele deres idéer. De har derfor oprettet forummet Race Matters, som er et såkaldt safe space (sikkert rum, red.) for folk, der ønsker at diskutere værdien af racerene forhold og apartheid uden at blive mødt med modstand og fordomme.

“Et safe space er et sted, hvor du for en stund kan lukke den normative verden ude og fortælle frit om dine oplevelser uden at blive hånet eller devalueret af anderledes tænkende,” forklarer Ron Edwards, der er kejserlig troldmand og dermed leder for gruppen Imperial Klans of America, en afdeling af Ku Klux Klan.

Hate speech er forbudt
Fra sin beboelsestrailer i Kentucky har Edwards arrangeret flere Race Matters-møder, hvor kun racister må være til stede og desuden oprettet en Facebook-gruppe, der allerede tæller over 5000 raceinteresserede medlemmer.

“Vi luger kraftigt ud i gruppen og fjerner folk, hvis de ikke accepterer andre medlemmers oplevelser eller nægter at anerkende raceteoriernes gyldighed,” siger Ron Edwards, der har ansat en sekretær til at overvåge det mindste tilløb til hate speech.

Også safe space i Danmark
I Danmark har blandt andre forfatteren Morten Uhrskov Jensen og psykolog Nicolai Sennels udtrykt ønske om at danne et lignende frirum for danskere med raceteorier. De ønsker dog ikke at være lige så dogmatiske som Ku Klux Klan, når det kommer til at udvælge, hvem der må komme ind i gruppen.

“Hvis jeg skulle skabe et safe space for danske raceentusiaster, ville jeg også indbyde folk, der generelt opfatter race og hudfarve som en meget vigtig ting. Eksempelvis findes der mange anti-racister, der på forbilledlig vis sørger for at fremhæve folks etnicitet og nationalitet, hvis de ytrer sig i offentligheden, og det kan man kun rose,” mener Morten Uhrskov Jensen.