Foto: Maximilien Brice, CERN

Foto: Maximilien Brice, CERN

Ved hjælp af Large Hadron Collider vil forskere fra CERN undersøge partikler fra rejsekorts prisstruktur i håb om at afsløre hemmeligheden om systemets manglende sammenhængskraft.

Hvordan opstod universet? Hvorfor er der mere stof end antistof? Hvordan hænger rejsekorts prissystem sammen? Det er nogle af de mysterier, forskere fra CERN i disse år forsøger at løse.

Fysiker Chloé Asfour har de seneste år arbejdet på ATLAS-eksperimentet (et projekt, der går ud på at få partikler til at ramme hinanden med så stor kraft, at de afslører vigtige ting om universet, red.) og fik under en rejse i Danmark sidste år den tanke, at den teknologi, hun anvendte i ATLAS-eksperimentet, kunne bruges til at afdække logikken i rejsekorts prissystem.

“På et tidspunkt måtte jeg ringe til kundeservice for at få svar på et spørgsmål. Medarbejderen sagde, at hun kun vidste, hvordan det forholdt sig i hovedstadsområdet, og at andre forhold kunne være gældende i mit område. Hun sagde også, at prisen afhang af, hvad klokken var, og hvilken type rejsekort jeg havde. Det fik mig til at tænke på protoner, der også opfører sig forskelligt, alt efter hvor de befinder sig, og hvad de interagerer med,” fortæller hun.

Ingen sammenhængskraft
Hjemme i CERNs laboratorier gik Chloé Asfour i gang med at undersøge rejsekorts taksttabeller og fandt til sin store overraskelse ud af, at systemet fuldstændig manglede sammenhængskraft.

“Så gik jeg i gang med at nedbryde tabellerne, så jeg kunne studere dem på partikelniveau. På den måde opdagede jeg, at nogle af systemets partikler opfører sig på en måde, som hverken jeg eller mine kolleger genkender fra andre steder i universet,” forklarer hun og tilføjer, at næste skridt bliver at undersøge partiklerne i partikelacceleratoren Large Hadron Collider.

Svar om 500 år
De første partikler forventes at blive sendt i omløb i acceleratoren allerede i næste uge. Herefter skal dataene analyseres.

“Der er tale om et mysterium, og måske kender vi først svaret om 500 år,” erkender Chloé Asfour, der dog mener, at eksperimentet giver mening trods usikkerheden:

“Det er aldrig forgæves. Måske løser vi ikke rejsekortmysteriet, men det kan være, at eksperimentet giver os indsigter, der øger forståelsen af, hvordan universet opførte sig lige efter Big Bang.”