Foto: B-C-Designs, Bigstock

Foto: B-C-Designs, Bigstock

2000 år efter Jesu død har en præst fra Tidehverv fastslået profetens holdning til dansk flygtningepolitik. Han modsiges dog af en Nørrebro-præst, der mener, at Jesus ville have givet asyl til 143.426 flygtninge om året.

Jesus og de ord, han efterlod os i evangelierne, har inspireret til mange forskellige holdninger og handlinger. Men nu har en præst fra Skive endeligt fastslået, hvad den jødiske profet mente med sine til tider modsætningsfyldte udtalelser.

“Det står nærmest sort på hvidt i Biblen, at Danmark bør lukke sine grænser, sige fra over for EU’s krav om fordeling af flygtninge og afvise forherligelsen af universelle menneskerettigheder,” mener Bo Mikkelsen, der er præst i Skive Sogn og skribent for magasinet Tidehverv.

Mikkelsens konklusion er baseret på indgående studier af evangelierne i deres originale græske udgaver samt en konservativ-luthersk læsning af syv kirkefædres skrifter, især Isidor af Sevilla.

Tilfældigvis samme holdning
“Gennem årene har mange kristne troet, at et liv i Jesus handlede om at brænde kættere og hekse, hjælpe syge mennesker i sydasiatiske lande, tale med fugle, bekæmpe racediskrimination og den slags. Men nej, det handler faktisk om at have en bestemt holdning til dansk flygtningepolitik,” siger Bo Mikkelsen, hvis egne holdninger tilfældigvis stemmer overens med profetens:

“Det er jo heldigt!”

Han modsiges dog af en anden præst, nemlig Jane Schultz Berggren, der arbejder på Nørrebro og har udregnet det præcise antal flygtninge, som Danmark ifølge Jesus bør give asyl om året.

Ikke forvanskning
“Jeg er kommet frem til, at 143.426 mennesker er det rigtige tal, hvis man ellers læser Biblen korrekt,” siger hun og afviser, at det høje antal har noget at gøre med hendes egne politiske holdninger, deriblandt medlemskabet af Bedstemorpræster For Tolerance.

“Bare fordi jeg selv har talt for en åben flygtningepolitik og måske skjult flygtninge i min kirke, kunne jeg ikke finde på at forvanske Jesu ord. Jeg tolker bare hans udsagn så loyalt som muligt,” siger Jane Schultz Berggren, der også har forsket teologisk i, hvorvidt præster er forpligtede til at huse flygtninge i deres private boliger.

“Det er de ikke. Det siger Jesus, så sådan er det.”