Foto: Rasmus Laursen, Wikipedia

Foto: Rasmus Laursen, Wikipedia

I Aarhus har man både bibliotek1 Dokk1 og idrætshallerne Globus1 og LYS1. Nu indfører smil1s by sit helt eg1 u9kke alfab1, der skal skabe krea10v semio10sk 7nergi mellem tal og bogstaver i byrum1.

“D1 bliver så f1,” udtaler 2bias 9kolajs1, der er krea10v projektleder og 1234567890-sperson for indførels1 af 1 helt nyt alfab1 i hele Aarhus Kommune.

D1 udtaler han fredag aft1 til RokokoPost1s uds1dte over 1 Ceres 2p. D1 sker i paus1 under 1 særopførelse af 11rhøj opført på regnemaskiner på Aarhus Teater i anled9ng af kommun1s nye kommunikationstrategi.

Bliver k1dt for and1 1d “3ls” og “0er”
Strategi1 består af 1 helt nyt alfab1, som ifølge 2bias og omtr1t syvhundredefemtien Kaospiloter vil skabe 1 “u9k krea10v semio10sk 7nergi i d1 posturbane rum”. Ikke nok med d1: Aarhusianerne vil fremover blive k1dt vidt og bredt for deres nye og 1estå1de måde at kommu9kere på.

“D1te vil virkelig sætte by1 på landkort1, for fremover vil 1hver lynhurtigt kunne se, at 1 person er fra Aarhus. Ikke kun fordi de siger “0er” eller “3ls”, m1 fordi de kommu9kerer helt u9kt og inddrager 2talt nye dim1sioner i sprog1,” jubler 2bias 9kolajs1.

“Vi har forståelse 4, at implem1teringsfas1 godt kan blive l1 3ls, m1 vi er sikre på, at d1 vil skabe 1 helt u9k krea10v 7nergi på d1 lange bane,” siger han.

Ældre gamere jubler: D1 er 1337
1 m1ingsmåling blandt by1s borgere viser dog, at der er udbredt skepsis over for d1 nye i9tiativ, og at 1 del ligefrem finder d1 13de og m1ingsløst.

“Nogle er ude med riv1 på grund af d1 her, m1 helt ærligt. De har jo sl1 ikke prøv1 at implem1tere tal i deres kommu9kation 1dnu. Jeg er overbevist om, at alle nok skal blive lige så begejs3de for d1 nye alfab1, som de blev for Da9sh 4 progress,” siger 2bias og tilføjer:

“Godt begyndt er altså ½t fuld1dt, nå! Og d1 her bliver ∞ f1!”

2bias 9kolajs1 fortæller også, at d1 langt fra er alle, som er utilfredse med d1 nye alfab1.

“D1 er helt vildt populært blandt 1 del midaldr1de computerspillere, og hvis folk1e, der forudså, at World of Warcraft blev stort, kan lide d1, kan d1 ikke gå galt,” siger han og tilføjer:

“De kalder faktisk d1 nye måde at kommu9kere på for ‘totalt 1337’.”