Foto: Vjanez, Bigstock & RokokoPosten

Foto: Vjanez, Bigstock & RokokoPosten

Byen skal ikke bare være Jordens kulturhovedstad, men hele solsystemets, fortæller Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, der også planlægger, at man i 2021 skal kunne se byen fra Månen.

“Her er så værkstedet, hvor raketten bliver udviklet. Det store flotte dobbelt-A er lige derovre.”

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) viser RokokoPosten rundt i en særlig afdeling af Ingeniørhøjskolen i Aarhus, nemlig en bygning ved navn YouPiter. Her arbejder et internationalt hold af grafikere, kulturformidlere og webdesignere på at bygge et rumfartøj, der kan sende Aarhus’ kulturhovedstadslogo i kredsløb om Jupiter.

Tænker interplanetarisk
“Sidste år hørte vi i byrådet, hvordan det lykkedes NASAs fartøj Juno at nå Jupiter og nu er i gang med at indsamle data fra den store planet. Straks foreslog et af medlemmerne at nedsætte en workshop, der kunne brainstorme på, hvordan vi kunne udnytte den goodwill, der er i rumfart, til at skabe opmærksomhed om Aarhus,” fortæller Bundsgaard og tilføjer, at byen for ham ikke blot er en kulturhovedstad på Jorden, men også i solsystemet:

“Vi tænker ud af boksen og interplanetarisk. Hvis NASA kan brede sig flere milliarder kilometer ud i rummet, hvorfor kan Aarhus så ikke?”

Workshop-gruppen brugte dernæst ti måneder på at udvikle et navn til den nye rumfartsbygning og endte med YouPiter, som ifølge gruppen signalerer, at projektet handler om den enkelte borger.

“Det var en spændende proces, fordi vi også skulle skabe en historie og mission for bygningen,” siger Janus Jensen, en af workshoppens 23 kontraktansatte projektmedarbejdere. Janus er nu i gang med at hyre grafikere til at skabe et design for bygningens hjemmeside, ligesom selve logoet skal gøres tredimensionelt.

Synlig fra Månen
“Vi regner med at være færdige med den del omkring 2019. Dernæst skal hele opsendelsesprojektet kommunikeres ud, der skal laves hjemmeside og flyers og events, hvilket nok tager yderligere to år. Til sidst bruger vi nogle uger på at bygge selve rumfartøjet, og så er det af sted,” forklarer Janus Jensen, der regner med at udlicitere den sidste del af opgaven til et rumænsk ingeniørhold.

“I mellemtiden vil vi arbejde på at gøre Aarhus synlig fra Månen via selvlysende installationer, der fortæller byens grafiske og konceptuelle historie,” tilføjer Jacob Bundsgaard og forsikrer, at projektet kun vil lægge beslag på omkring 83 procent af Aarhus’ budget for belysning, vejarbejde og infrastruktur.